Верижни разломак

У математици, верижни разломак је израз облика

где је a0 цео број а сви бројеви ai (i ≠ 0) су природни.

Спољашње везе Уреди