Ветеринар

стручњак који лечи болести, поремећаје, и повреде код животиња

Ветеринар или доктор ветеринарске медицине (скраћено др вет. мед.) је стручњак из подручја биомедицинских наука. Ветеринарска медицина се студира 6 година на ветеринарском факултету, након којих је ветеринар припремљен за:

  • Рад у примарној ветеринарској средини,
  • Решавање проблематике ветеринарског јавног здравства,
  • Заштиту човекове околине,
  • Теренску, клиничку и лабораторијску дијагностику,
  • Превентивно сузбијање заразних болести и зооноза,
  • Пројектовање и учествовање у изради програма за развијање и унапређивање делатности сточарске производње животињских намирница и животињских производа,
  • Развијање свих облика заштите животиња и околине,
  • Неговање етике хуманог односа према животињама.
Ветеринар
Занимање
Назив занимањаВетеринар
Подручје рада
Ветеринарска медицина
Опис
Поља радатерен, ветеринарска станица, ветеринарска амбуланта, ветеринарска клини, ветеринарска инспекција
Квалификацијезавршен ветеринарски факултет
Слични послови
Лекар

Управо су ветеринари при раду у лабораторији први изоловали онковирус, салмонелу, бруцелу и друге патогене. Такође су помогли у борби против маларије, жуте грознице и ботулизма, произвели су антикоагуланс за лечење болести срца код људи, те су дефинисали и разрадели неке хируршке технике за људе.

Усред људске експанзије у савременом добу, уз посредну заштиту људи и непосреду заштиту животиња обавља још један задатак, а то је производња што квалитетнијих намирница животињског порекла посредно и непосредно, кроз биотехнолошке поступке и инспекцијски надзор.

Попут свих лекара, ветеринари доносе етички суд. У свету се воде расправе колико су етички исправни поступци као што су вађење канџи мачкама и резање (купирање) ушију и репова псима. У неким земљама ти поступци су незаконити.

Види још

уреди

Спољашње везе

уреди