Википедија:Википројекат Хероји Совјетског Савеза и Руске Федерације-учесници НОБ

Добродошли на Википедијин пројекат Хероји Совјетског Савеза и Хероји Руске Федерације  

Пројекат   Написани чланци   Чланци у припреми   Хероји СССР и РФ учесници борби у Југославији  

Медаља Златна звезда хероја Совјетског Савеза
Медаља Златна звезда хероја Совјетског Савеза
Медаља Златна звезда хероја Руске Федерације
Медаља Златна звезда хероја Руске Федерације

Списак хероја Совјетског Савеза који су били учесници борби за ослобођење Југославије, 1944—1945. године

Хероји Совјетског Савеза погинули током борби у Југославији уреди

 1. Абдурахманов, Зульпукар Зульпукарович — Зуљпукар Зуљпукарович Абдурахманов — Зуљпукар Абдурахманов
 2. Адаменко, Иван Диомидович — Иван Диомидович Адамаенко — Иван Адаменко
 3. Алимкин, Иван Николаевич — Иван Николајевич Алимкин — Иван Алимкин
 4. Ананьев, Иван Фёдорович — Иван Фјодорович Анањев — Иван Анањев
 5. Беликов, Сергей Иосифович — Сергеј Јосифович Беликов — Сергеј Беликов
 6. Гришин, Иван Трифонович — Иван Трифонович Гришин — Иван Гришин
 7. Дудкин, Александр Павлович — Александар Павлович Дудкин — Александар Дудкин
 8. Иванилов, Иван Григорьевич — Иван Григоријевич Иванилов — Иван Иванилов
 9. Кравцов, Николай Никитович — Николај Никитович Кравцов — Николај Кравцов
 10. Мешков, Иван Георгиевич — Иван Георгијевич Мешков — Иван Мешков
 11. Михайлов, Василий Михайлович — Васил Михаилович Михаилов — Васил Михајлов
 12. Мурадов, Бедир Беимодович — Бедир Бејмодович Мурадов — Бедир Мурадов
 13. Мусин, Василий Петрович — Василиј Петрович Мусин — Василиј Мусин
 14. Ободовский, Василий Григорьевич — Василиј Григоријевич Ободовски — Василиј Ободовоски
 15. Позевалкин, Николай Михайлович — Николај Михајлович Позевалкин — Николај Позевалкин
 16. Рощепкин, Василий Дмитриевич — Василиј Дмитријевич Рошчепкин — Василиј Рошчепкин
 17. Сафаров, Арам Аввакумович — Арам Авакумович Сафаров — Арам Сафаров
 18. Ткаченко, Никанор Корнеевич — Никанор Корнејевич Ткаченко — Никанор Ткаченко
 19. Федин, Фёдор Денисович — Федор Денисович Федин — Федор Федин
 20. Филонов, Иван Филиппович — Иван Филипович Филонов — Иван Филонов
 21. Гусейн-заде, Мехти Ганифа оглы — Мехти Ганифа огли Хусеинзаде — Мехти Хусеинзаде

Хероји Совјетског Савеза одликовани за учешће у борбама у Југославији уреди

 1. Агафонов, Георгий Матвеевич — Георгиј Матвејевич Агафонов — Георгиј Агафонов
 2. Басинский, Владимир Лукьянович — Владимир Лукјанович Басински — Владимир Басински
 3. Бешнов, Георгий Степанович — Георгиј Степанович Бешнов — Георгиј Бешнов
 4. Блау, Александр Александрович — Александар Александрович Балу — Александар Блау
 5. Войтекайтес, Анатолий Николаевич — Анатолиј Николајевич Војтекајтес — Анатолиј Војтекајтес
 6. Гавриленко, Леонтий Ильич — Леонтиј Иљич Гавриленко — Леонтиј Гавриленко
 7. Глинин, Фёдор Филиппович — Фјодор Филипович Глињин — Фјодор Глињин
 8. Горшков, Сергей Георгиевич — Сергеј Георгијевич Горшков — Сергеј Горшков
 9. Григин, Василий Филиппович — Василиј Филипович Григин — Василиј Григин
 10. Давиденко, Василий Иванович — Василиј Иванович Давиденко — Василиј Давиденко
 11. Дворников, Георгий Тимофеевич — Георгиј Тимофејевич Дворников — Георгиј Дворников
 12. Державин, Павел Иванович — Павел Иванович Державин — Павел Державин
 13. Дёмина, Екатерина Илларионовна — Јекатарина Иларионовна Дјомина — Јекатарина Дјомина
 14. Долгов, Иван Илларионович — Иван Иларионович Долгов — Иван Долгов
 15. Домбровский, Иван Александрович — Иван Александрович Домбровски — Иван Домбровски
 16. Желтов, Алексей Сергеевич — Алексеј Сергејевич Желтов — Алексеј Желтов
 17. Зайцев, Иван Николаевич — Иван Николајевич Зајцев — Иван Зајцев
 18. Захаров, Николай Сергеевич — Николај Сергејевич Захаров — Николај Захаров
 19. Зиновьев, Фёдор Иванович — Фјодор Иванович Зиновјев — Фјодор Зиновјев
 20. Иванов, Семён Павлович — Семјон Павлович Иванов — Семјон Иванов
 21. Игнатьев, Владимир Митрофанович — Владимир Митрофанович Игнатијев — Владимир Игнатијев
 22. Ерещенко, Николай Ефимович — Николај Јефимович Јерешченко — Николај Јерешченко
 23. Калачёв, Анатолий Александрович — Анатолиј Александрович Калачјов — Анатолиј Калачјов
 24. Карушин, Александр Фёдорович — Александар Фјодорович Карушин — Александар Карушин
 25. Кирилюк, Виктор Васильевич — Виктор Васиљевич Кириљук — Виктор Кириљук
 26. Кянжин, Пантелей Кузьмич — Пантелеј Кузмич Књажин — Пантелеј Књажин
 27. Коваленко, Пётр Михайлович — Петар Михајлович Коваљенко — Петар Коваљенко
 28. Колдунов, Александр Иванович — Александар Иванович Колдунов — Александар Колдунов
 29. Косенков, Пётр Георгиевич — Петар Георгијевич Косенков — Петар Косенков
 30. Кравцов, Иван Кондратьевич — Иван Кондратијевич Кравцов — Иван Кравцов
 31. Кулижский, Пётр Иванович — Петар Иванович Кулижски — Петар Кулижски
 32. Лариков, Егор Григорьевич — Јегор Григорјевич Лариков — Јегор Лариков
 33. Левашов, Константин Павлович — Константин Павлович Левашов — Константин Левашов
 34. Лизунов, Леонид Иванович — Леонид Иванович Лизунов — Леонид Лизунов
 35. Неделин, Митрофан Иванович — Митрофан Иванович Недељин — Митрофан Недељин
 36. Нестеров, Пётр Андреевич — Петар Андрејевич Нестеров — Петар Нестеров
 37. Новиков, Николай Михайлович — Николај Михајлович Новиков
 38. Носовец, Александр Захарович — Александар Захарович Носовец
 39. Онопа, Николай Савельевич — Николај Савељевич Онопа
 40. Павловский, Илья Михайлович — Иља Михајлович Павловски
 41. Пестров, Борис Алексеевич — Борис Алексејевич Пестров
 42. Прохоров, Евгений Петрович — Јевгениј Петрович Прохоров
 43. Пуха, Николай Тимофеевич — Ниолај Тимофејевич Пуха — Николај Пуха
 44. Раков, Александр Васильевич — Александар Васиљевич Раков — Александар Раков
 45. Решетов, Сергей Никитович — Сергеј Никитович Решетов
 46. Сысоев, Михаил Андреевич — Михаил Андрејевич Сисојев — Михаил Сисојев
 47. Скоморохов, Николай Михайлович — Николај Михајлович Скоморохов — Николај Скоморохов
 48. Смирнов, Борис Александрович — Борис Александрович Смирнов
 49. Смирнов, Олег Николаевич — Олег Николајевич Смирнов
 50. Сморчков, Никита Иванович — Никита Иванович Сморчков
 51. Сурнев, Николай Григорьевич — Николај Григоријевич Сурњев
 52. Уразов ИльясИљас Уразов
 53. Фаткин, Сергей Степанович — Сергеј Степанович Фаткин
 54. Фомин, Евгений Александрович — Јевгениј Александрович Фомин
 55. Холостяков, Георгий Никитич — Георгиј Никитич Холостјаков — Георгиј Холостјаков
 56. Цыкин, Михаил Дмитриевич — Михаил Дмитријевич Цикин
 57. Шадрин, Геннадий Алексеевич — Генадиј Алексејевич Шадрин — Генадиј Шадрин
 58. Шарохин, Михаил Николаевич — Михаил Николајевич Шарохин — Михаил Шарохин
 59. Щиров, Сергей Сергеевич — Сергеј Сергејевич Шчиров

Остали хероји Совјетског Савеза учесници борби у Југославији уреди

 1. Артамонов, Виктор Дмитриевич
 2. Антонов, Яков Андреевич
 3. Балдынов, Илья Васильевич — Иља Васиљевич Балдинов
 4. Батаров, Михаил Фёдорович
 5. Белкин, Александр Никитович — Александар Никитович Белкин
 6. Булычев, Сергей Сергеевич
 7. Васёв, Григорий Тимофеевич
 8. Володин, Анатолий Иванович
 9. Герасимов, Михаил Николаевич
 10. Грошев, Анатолий Иванович
 11. Давиденко, Василий Иванович — Василиј Иванович Давиденко
 12. Дементьев, Евгений Ильич
 13. Долгарёв, Павел Михайлович
 14. Должанский, Николай Иванович
 15. Елдышев, Анатолий Петрович
 16. Завьялов, Николай Иванович
 17. Зинченко, Валентин Николаевич
 18. Якубовский, Пётр Григорьевич — Петар Григоријевич Јакубовски
 19. Котляр, Леонтий Захарович — Леонтиј Захарович Котљар
 20. Лашин, Георгий Иванович — Георгиј Иванович Лашин
 21. Сивков, Григорий Флегонтович — Григориј Михајлович Сивков
 22. Тормахов, Дмитрий Дмитриевич — Дмитриј Дмитријевич Тормахов (херој руске федерације)
 23. Цинёв, Георгий Карпович — Георгиј Карпович Цињов
 24. Чухарев, Александр Иванович — Александар Иванович Чухарев
 25. Кузьмин, Василий Михайлович — Василиј Михајлович Кузмин
 26. Чурилин, Алексей Павлович