Википедија:Гласање/Предлог/Измена правила о гласању за добре и сјајне чланке

Гласање је почело и налази се на овој страни.Михајло [ talk ] 18:03, 14. април 2009. (CEST)Одговори[одговори]
Архива
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С обзиром да се расправа донекле стишала, припремам гласање. Исто би требало да започне данас у 18:00, а за сада ће боравити на овој страни, како би и други корисници могли да га уређују. Све расправе се премештају на страну за разговор. 項 Михајло [ talk ] 11:25, 14. април 2009. (CEST)Одговори[одговори]

Увиђавност према тренутно активном ауторуУреди

Ова ставка предвиђа немогућност почетка гласања пре него што аутор, који тренутно ради на чланку, заврши са изменама које је започео. Да ли сте за или против ове ставке? Уколико иста прође, у наредном кругу гласања ћемо дефинисати који критеријуми означавају активног аутора. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

КоментариУреди

Увиђавност према тренутно активном аутору (2)Уреди

Овде можете дати своју процену колико дана (од задњег активног рада на чланку) аутор може да се сматра активним на чланку. Гласајте за једну опцију, потписом. Биће изабрана она са највише гласова.

3 данаУреди

 1. ...

5 данаУреди

 1. ...

7 данаУреди

 1. ...

10 данаУреди

 1. ...

коментариУреди

Чланак не сме бити поприште рата изменаУреди

Предложени чланак не сме да буде поприште рата измена или већих дискусија у задњих XX дана. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

коментариУреди

Колико дана треба да прође од последњег рата измена?Уреди

У овој ставци се говори о рату измена међу ауторима који се не слажу око чињеница. Вандализми и очигледан ПОВ се искључују. Гласајте за једну од опција, потписом. Биће изабрана она са највише гласова.

1 данУреди

 1. ...

2 данаУреди

 1. ...

3 данаУреди

 1. ...

О уводном пасусуУреди

Уводни пасус чланка мора да буде прилагођен енциклопедијском стилу, и представи тему на начин прихватљив лаику. Другим речима, треба да личи на досадашње одломке сјајних чланака, који се појављују на главној страни. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

коментариУреди

Стил (допуне, измене постојећег правила)Уреди

Чланак треба да буде писан јасно, разумљивим реченичним конструктима, у енциклопедијском стилу, без типографских, граматичких или правописних грешака. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

коментариУреди

Без дигресија у чланкуУреди

Уколико чланак садржи несразмерно велике делове, који несразмерно шире тему одређену насловом, треба их издвојити у посебне чланке и њихов обим у самом чланку свести на разумну величину. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

коментариУреди

НепристрасностУреди

Ни један део чланка не сме бити писан у субјективном или пристрасном тону, већ је потребно поменути све тачке гледишта. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

коментариУреди

СликеУреди

Све слике морају имати уредно назначену лиценцу и извор. Неслободан садржај, ако је коришћен, мора бити у складу са Политиком доктрине изузећа. Свака слика треба да има одговарајући опис. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

коментариУреди

Референце и извориУреди

Овде имамо две варјанте. Есенцијално су исте, али ћемо и о формулацији да се изразимо.

Све чињенице у сјајном или добром чланку морају бити подупрте поузданим изворима. Ови извори морају бити наведени у самом чланку на одговарајући начин. Изузетак од овог правила су неконтроверзне тврдње које су само периферно везане за тему чланка и за које се може очекивати да се извори могу наћи у чланцима непосредно везаним за те тврдње. Обавезно је коришћење само поузданих/проверљивих извора и литературе.

Све без изузетка у сјајним текстовима мора бити подупрто поузданим изворима. Ови извори морају бити наведени у самом чланку инлајн напоменама, које у случају књига, видео записа и других дужих дела, морају указивати на конкретан положај где се тврдња може проверити. Изузетак од другог захтева су једино неконтроверзне тврдње које су само периферно везане за тему чланка и за које се може очекивати да се извори могу наћи у чланцима непосредно везаним за те тврдње. Обавезно је коришћење само поузданих/проверљивих извора и литературе.

За или противУреди

Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

КоментариУреди

Која варијантаУреди

Гласајте за једну од две варијанте, потписом. Биће изабрана она са више гласова.

ПрваУреди

 1. ...

ДругаУреди

 1. ....

Оспоравање референцираности чланкаУреди

Приликом оспоравања добре референцираности чланка, корисник мора свој став да образложи, указавши: (1) На тачно место које по њему треба да буде референцирано, или (2) На место које је лоше референцирано. Ово се изводи шаблоном {{чињеница}} или цитатом и образлагањем нерегуларности спорне референце или извора. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

коментариУреди

Осправање других квалитета чланкаУреди

Као и у горњој ставци, потребно је да корисник наведе који део чланка не одговара стандардима за добре односно сјајне чланке и зашто. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

KоментариУреди

Верификатори почетка гласањаУреди

Са циљем да се спрече двојака тумачења правила гласања, уводи се позиција верификатора постављања гласања. Да би неко гласање могло да започне, мора бити предложено од стране корисника са правом гласа и одобрено од стране једног верификатора. Верификатор не може уједно бити и предлагач, али два верификатора могу да поделе ове улоге. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

KоментариУреди

Ко може бити верификатор?Уреди

Гласајте са {{за}}, {{против}} или {{неутралан}}.

АдминистраторУреди

 1. ...

ПатролерУреди

 1. ...

Корисник изабран гласањемУреди

 1. ...

КоментариУреди

Потребно је и да ова особа има 100 измена у ГИП у задњих месец дана?Уреди

Ово је засебна ставка гласања. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

КоментариУреди

Одузимање права гласа предлагачу и верификатору?Уреди

Дат је предлог да се предлагачу и верификатору гласања аутоматски одузме право гласа у гласању које су предложили односно одобрили, како би се постигло повећање броја потребних гласова. У збир гласања улазе само гласови других корисника, и само на те гласове се примењује политика о гласању. Проблем са овим приступом је што прави проценат броја гласова (рачунамо да су и предлагач и верификатор за) овим не одговара званичном проценту постигнутом током гласања. Други приступ проблему је да се продискутују експлицитне измене потребног процента и броја гласова. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

КоментариУреди

Да ли сте за пооштрење услова које морају да испуњавају гласачи?Уреди

Сада ћемо само утврдити да ли постоји жеља за овако нечим. У другом кругу ћемо разрадити детаље. Гласајте својим потписом, јер већ постоје одељци за сва опредељења.

ЗаУреди

 1. ...

ПротивУреди

 1. ...

УздржаниУреди

 1. ...

КоментариУреди

Гласање је почело и налази се на овој страни.Михајло [ talk ] 18:03, 14. април 2009. (CEST)Одговори[одговори]