Википедија:Дозволе за објављивање/Задужбина Николе Спасића

From: Zadužbina Nikole Spasića
To: permissions-sr жж АТ жж wikimedia.org, ********@gmail.com
Subject: Zadužbina Nikole Spasića
Attachment: Zaduzbina Nikole Spasica.pdf , 52.8 KBytes 

S poštovanjem,

Uprava Zadužbine Nikole Spasića

ЗАДУЖБИНА НИКОЛЕ СПАСИЋА

Бр. 1034
17.12.2013. год.
Кнеза Михаила 47, Београд

У Београду, 17. децембра 2013. године

permissions-sr// AT \\wikimedia.org
********@gmail.com


Поштовани,

Задужбина Николе Спасића, Београд, Кнеза Михаила број 47, потврђује да је једини носилац ауторских права над материјалом доступним на сајту Задужбине Николе Спасића www.zaduzbinanspasica.rs, а који је објављен на http://sr.wikipedia.org/wiki/Задужбина_Николе_Спасића

Задужбина је сагласна да се подаци са нашег сајта, али не и фотографије, могу користити искључиво у некомерцијалне сврхе, за писање чланака, есеја и слично о Задужбини Николе Спасића и личности Николе Спасића, под условом да се наведе да су преузети са сајта Задужбине Николе Спасића.

Задужбина Николе Спасића задржава права да предузме мере против било кога ко користи податке са сајта на неодговарајући начин или их својевољно мења, или крши морална и етичка права Задужбине Николе Спасића и личности Николе Спасића.

Са поштовањем,

УПРАВИТЕЉ
ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ СПАСИЋА
Војин Ђекић, дипл. правник