Википедија:Дозволе за објављивање/Нова Варош Онлајн

X-Apparently-To:	 pokrajac_marko@yahoo.com via 206.190.38.71; Thu, 10 Aug 2006 08:57:13 -0700
X-Originating-IP:	[64.233.184.131]
Return-Path:	<admin@novavaros.com>
Authentication-Results:	mta314.mail.re4.yahoo.com from=novavaros.com; domainkeys=neutral (no sig)
Received:	from 64.233.184.131 (EHLO wr-out-f131.google.com) (64.233.184.131) by mta314.mail.re4.yahoo.com with SMTP; Thu, 10 Aug 2006 08:57:13 -0700
Received:	by wr-out-f131.google.com with SMTP id c5so13029wra for <pokrajac_marko@yahoo.com>; Thu, 10 Aug 2006 08:57:13 -0700 (PDT)
Received:	by 10.35.96.11 with SMTP id y11mr4090477pyl; Thu, 10 Aug 2006 08:57:13 -0700 (PDT)
Received:	by 10.35.8.19 with HTTP; Thu, 10 Aug 2006 08:57:13 -0700 (PDT)
Message-ID:	<b1372a810608100857i2de7eaf8l12c4514e4060d7ef@mail.gmail.com>
Date:	Thu, 10 Aug 2006 17:57:13 +0200
From:	"Slavoljub Popovic" <admin@novavaros.com> Add to Address BookAdd to Address Book Add Mobile Alert
To:	pokrajac_marko@yahoo.com
Subject:	Re: Nova Varos Online Feedback
In-Reply-To:	<20060809234449.3C7FD60437@pizarro.dreamhost.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/alternative; boundary="----=_Part_129434_24426279.1155225433410"
References:	<20060809234449.3C7FD60437@pizarro.dreamhost.com>
Content-Length:	2964
Po¹tovani Marko,

Dozvoljavamo da se svi materijali koji se nalaze na nasem sajtu mogu pojaviti na Vikipediji pod uslovima GNU-ove opste javne licence za dokumentaciju.

Ako je potrebno mozemo ti pomoci u uredjivanju neke od strana koje se ticu Nove Varosi sa dodatnim podacima do kojih budemo mogli da dodjemo. Potrebno je samo da nas obavestis koji podaci su ti potrebni i kad postavis odgovarajuce strane na Vikipediji da nas obavestis.

Pozdrav.

On 8/10/06, Nova Varos Online < feed@pizarro.dreamhost.com> wrote:  Nova Varos Online

  Ime po¹iljaoca: Marko Pokrajac
  Email po¹iljaoca: pokrajac_marko@yahoo.com
  Poruka: Po¹tovani!

  Kao urednici Vikipedije na srpskom jeziku (http://sr.wikipedia.org ), anga¾ovali smo se u izradi ove slobodne enciklopedije. U ovu svima dostupnu enciklopediju ¾elimo da uvrstimo i materijal sa va¹eg sajta.

  Va¹ materijal bi bio kori¹æen pod uslovima GNU-FDL licence ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License ). Ukratko, po tim uslovima, svako bi mogao slobodno da preuzme, promeni i objavi tekst i slike uz navoðenja izvora/autora i obezbeðivanja elektronske verzije teksta licence.

  Takoðe vas pozivamo da slobodno koristite tekstove iz na¹eg fonda èlanaka koji stalno raste i dopunjava se.

  Ukoliko nam dozvolite kori¹æenje va¹eg materijala, va¹ sajt æe na na¹im stranicama biti naveden kao izvor. To æe va¹em sajtu svakako poveæati rejting jer je Vikipedija jedan od 100 najposeæenijih Internet sajtova (i jedan od onih sa najdinamiènijim rastom), dok su njeni èlanci èesto meðu prvim pogocima na pretra¾ivaèima.

  ----

  Pozdrav,
  Marko Pokrajac, urednik Vikipedije