Википедија:Писмо вебмастерима

  • Поједностављено давање дозволе Commons:Commons:Wikimedia VRT release generator.
  • Уколико желите да напишете писмо власнику или вебмастеру веб-сајта који је од нас преузео материјал не поштујући наше услове лиценцирања, погледајте ово упутство.

Ово је стандардно писмо које шаљемо вебмастерима сајтова са којих бисмо ми желели да преузмемо материјал. Не заборавите да прочитате напомене!

Тражење нове дозволе уреди

Ћирилична верзија — екавица

Поштовани,

као уредници Википедије на српском језику (http://sr.wikipedia.org) ангажовали смо се у изради ове слободне енциклопедије. У ову, свима доступну, енциклопедију желели бисмо да уврстимо и материјал са вашег сајта.

Ваш материјал би био објављен под условима лиценце Creative Commons Ауторство—Делити под истим условима 4.0 међународна (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed). Укратко, по тим условима, свако би могао слободно да преузме, измени, користи и објави текст и слике уз услов навођења извора/аутора и да дело, које укључује материјал са вашег сајта, објави под истим или сличним условима.

Такође вас позивамо да слободно користите текстове из нашег фонда чланака, који стално расте и допуњава се.

Уколико нам дозволите укључивање вашег материјала, како је горе објашњено, ваш сајт ће на нашим страницама бити наведен као извор. То вашем сајту може да повећа рејтинг јер је Википедија један од најпосећенијих интернет сајтова (и један од оних са најдинамичнијим растом), док су њени чланци често међу првим погоцима на претраживачима.

Важна напомена: молимо вас да ваш одговор пошаљете на адресу permissions-sr@wikimedia.org и истовремено на адресу са које вам је упућен овај захтев. Само одговори који стигну на адресу permissions-sr@wikimedia.org сматраће се пуноважним. Препоруку како ваш одговор треба да изгледа можете да видите овде: http://sr.wikipedia.org/wiki/ВП:ОДГОВОР. Хвала!

Ћирилична верзија — ијекавица

Поштовани,

као уредници Википедије на српском језику (http://sr.wikipedia.org) ангажовали смо се у изради ове слободне енциклопедије. У ову, свима доступну, енциклопедију жељели бисмо да уврстимо и материјал са вашег сајта.

Ваш материјал би био објављен под условима лиценце Creative Commons Ауторство—Делити под истим условима 4.0 међународна (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed). Укратко, по тим условима, свако би могао слободно да преузме, измијени, користи и објави текст и слике уз услов навођења извора/аутора и да дјело, које укључује материјал са вашег сајта, објави под истим или сличним условима.

Такође вас позивамо да слободно користите текстове из нашег фонда чланака, који стално расте и допуњава се.

Уколико нам дозволите укључивање вашег материјала, како је горе објашњено, ваш сајт ће на нашим страницама бити наведен као извор. То вашем сајту може да повећа рејтинг јер је Википедија један од најпосјећенијих интернет сајтова (и један од оних са најдинамичнијим растом), док су њени чланци често међу првим погоцима на претраживачима.

Важна напомена: молимо вас да ваш одговор пошаљете на адресу permissions-sr@wikimedia.org и истовремено на адресу са које вам је упућен овај захтјев. Само одговори који стигну на адресу permissions-sr@wikimedia.org сматраће се пуноважним. Препоруку како ваш одговор треба да изгледа можете да видите овдје: http://sr.wikipedia.org/wiki/ВП:ОДГОВОР. Хвала!

Латинична верзија — екавица

Poštovani,

kao urednici Vikipedije na srpskom jeziku (http://sr.wikipedia.org) angažovali smo se u izradi ove slobodne enciklopedije. U ovu, svima dostupnu, enciklopediju želeli bismo da uvrstimo i materijal sa vašeg sajta.

Vaš materijal bi bio objavljen pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo—Deliti pod istim uslovima 4.0 međunarodna (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed). Ukratko, po tim uslovima, svako bi mogao slobodno da preuzme, izmeni, koristi i objavi tekst i slike uz uslov navođenja izvora/autora i da delo, koje uključuje materijal sa vašeg sajta, objavi pod istim ili sličnim uslovima.

Takođe vas pozivamo da slobodno koristite tekstove iz našeg fonda članaka, koji stalno raste i dopunjava se.

Ukoliko nam dozvolite uključivanje vašeg materijala, kako je gore objašnjeno, vaš sajt će na našim stranicama biti naveden kao izvor. To vašem sajtu može da poveća rejting jer je Vikipedija jedan od najposećenijih internet sajtova (i jedan od onih sa najdinamičnijim rastom), dok su njeni članci često među prvim pogocima na pretraživačima.

Važna napomena: molimo vas da vaš odgovor pošaljete na adresu permissions-sr@wikimedia.org i istovremeno na adresu sa koje vam je upućen ovaj zahtev. Samo odgovori koji stignu na adresu permissions-sr@wikimedia.org smatraće se punovažnim. Preporuku kako vaš odgovor treba da izgleda možete da vidite ovde: http://sr.wikipedia.org/wiki/VP:ODGOVOR. Hvala!

Латинична верзија — ијекавица

Poštovani,

kao urednici Vikipedije na srpskom jeziku (http://sr.wikipedia.org) angažovali smo se u izradi ove slobodne enciklopedije. U ovu, svima dostupnu, enciklopediju željeli bismo da uvrstimo i materijal sa vašeg sajta.

Vaš materijal bi bio objavljen pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo—Deliti pod istim uslovima 4.0 međunarodna (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed). Ukratko, po tim uslovima, svako bi mogao slobodno da preuzme, izmijeni, koristi i objavi tekst i slike uz uslov navođenja izvora/autora i da djelo, koje uključuje materijal sa vašeg sajta, objavi pod istim ili sličnim uslovima.

Takođe vas pozivamo da slobodno koristite tekstove iz našeg fonda članaka, koji stalno raste i dopunjava se.

Ukoliko nam dozvolite uključivanje vašeg materijala, kako je gore objašnjeno, vaš sajt će na našim stranicama biti naveden kao izvor. To vašem sajtu može da poveća rejting jer je Vikipedija jedan od najposjećenijih internet sajtova (i jedan od onih sa najdinamičnijim rastom), dok su njeni članci često među prvim pogocima na pretraživačima.

Važna napomena: molimo vas da vaš odgovor pošaljete na adresu permissions-sr@wikimedia.org i istovremeno na adresu sa koje vam je upućen ovaj zahtjev. Samo odgovori koji stignu na adresu permissions-sr@wikimedia.org smatraće se punovažnim. Preporuku kako vaš odgovor treba da izgleda možete da vidite ovdje: http://sr.wikipedia.org/wiki/VP:ODGOVOR. Hvala!

Тражење потврде због евидентирања дозволе на OTRS уреди

(Ово део се односи искључиво на дозволе које већ имамо. За тражење нових дозвола погледајте претходни одељак)

Ћирилична верзија — екавица

Поштовани,

Википедија на српском језику је у претходном периоду добила дозволу за објављивање материјала са вашег сајта. На томе вам се искрено захваљујемо и надамо се и убудуће доброј сарадњи на обострано задовољство. Јављам вам се са молбом да потврдите да сте још увек сагласни да се материјал са вашег сајта користи под условима лиценце Creative Commons Ауторство—Делити под истим условима 4.0 међународна (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed). Укратко, по тим условима, свако би могао слободно да преузме, измени, користи и објави текст и слике уз услов навођења извора/аутора и да дело, које укључује материјал са вашег сајта, објави под истим или сличним условима.

Важна напомена: молимо вас да ваш одговор пошаљете на адресу permissions-sr@wikimedia.org и истовремено на адресу са које вам је упућен овај захтев. Само одговори који стигну на адресу permissions-sr@wikimedia.org сматраће се пуноважним. Препоруку како ваш одговор треба да изгледа можете да видите овде: http://sr.wikipedia.org/wiki/ВП:ОДГОВОР. Хвала!

Ћирилична верзија — ијекавица

Поштовани,

Википедија на српском језику је у претходном периоду добила дозволу за објављивање материјала са вашег сајта. На томе вам се искрено захваљујемо и надамо се и убудуће доброј сарадњи на обострано задовољство. Јављам вам се са молбом да потврдите да сте још увијек сагласни да се материјал са вашег сајта користи под условима лиценце Creative Commons Ауторство—Делити под истим условима 4.0 међународна (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed). Укратко, по тим условима, свако би могао слободно да преузме, измијени, користи и објави текст и слике уз услов навођења извора/аутора и да дјело, које укључује материјал са вашег сајта, објави под истим или сличним условима.

Важна напомена: молимо вас да ваш одговор пошаљете на адресу permissions-sr@wikimedia.org и истовремено на адресу са које вам је упућен овај захтјев. Само одговори који стигну на адресу permissions-sr@wikimedia.org сматраће се пуноважним. Препоруку како ваш одговор треба да изгледа можете да видите овдје: http://sr.wikipedia.org/wiki/ВП:ОДГОВОР. Хвала!

Латинична верзија — екавица

Poštovani,

Vikipedija na srpskom jeziku je u prethodnom periodu dobila dozvolu za objavljivanje materijala sa vašeg sajta. Na tome vam se iskreno zahvaljujemo i nadamo se i ubuduće dobroj saradnji na obostrano zadovoljstvo. Javljam vam se sa molbom da potvrdite da ste još uvek saglasni da se materijal sa vašeg sajta koristi pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo—Deliti pod istim uslovima 4.0 međunarodna (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed). Ukratko, po tim uslovima, svako bi mogao slobodno da preuzme, izmeni, koristi i objavi tekst i slike uz uslov navođenja izvora/autora i da delo, koje uključuje materijal sa vašeg sajta, objavi pod istim ili sličnim uslovima.

Važna napomena: molimo vas da vaš odgovor pošaljete na adresu permissions-sr@wikimedia.org i istovremeno na adresu sa koje vam je upućen ovaj zahtev. Samo odgovori koji stignu na adresu permissions-sr@wikimedia.org smatraće se punovažnim. Preporuku kako vaš odgovor treba da izgleda možete da vidite ovde: http://sr.wikipedia.org/wiki/VP:ODGOVOR. Hvala!

Латинична верзија — ијекавица

Poštovani,

Vikipedija na srpskom jeziku je u prethodnom periodu dobila dozvolu za objavljivanje materijala sa vašeg sajta. Na tome vam se iskreno zahvaljujemo i nadamo se i ubuduće dobroj saradnji na obostrano zadovoljstvo. Javljam vam se sa molbom da potvrdite da ste još uvijek saglasni da se materijal sa vašeg sajta koristi pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo—Deliti pod istim uslovima 4.0 međunarodna (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed). Ukratko, po tim uslovima, svako bi mogao slobodno da preuzme, izmijeni, koristi i objavi tekst i slike uz uslov navođenja izvora/autora i da djelo, koje uključuje materijal sa vašeg sajta, objavi pod istim ili sličnim uslovima.

Važna napomena: molimo vas da vaš odgovor pošaljete na adresu permissions-sr@wikimedia.org i istovremeno na adresu sa koje vam je upućen ovaj zahtjev. Samo odgovori koji stignu na adresu permissions-sr@wikimedia.org smatraće se punovažnim. Preporuku kako vaš odgovor treba da izgleda možete da vidite ovdje: http://sr.wikipedia.org/wiki/VP:ODGOVOR. Hvala!

Напомене уреди

  • Када шаљете ово писмо, у пољу To: треба да стоји имејл адреса вебмастера, односно контакт адреса наведена на сајту, а у пољима Cc: и Reply-to: треба да стоји permissions-sr wikimedia.org како би постојала евиденција о томе коме је све послато писмо.
  • Када (ако) се добије потврдан одговор:
    • треба да се направи одговарајућа подстраница: Википедија:Дозволе за објављивање/Назив конкретног сајта (нпр. Википедија:Дозволе за објављивање/САНУ) и да се на њу ископира добијени одговор;
    • на страници Дозволе за објављивање треба да се дода нова ставка, а у складу са постојећим дозволама;
    • корисници који имају приступ OTRS систему ће додати ID конкретног тикета и тек након тога ће добијена дозвола постати пуноснажна.

Шта одговор треба да садржи уреди

Овим потврђујем да сам ја аутор и/или једини носилац ауторских права над материјалом доступним на /убацити линк/.

Слажем се са објављивањем овог материјала под условима лиценце Creative Commons Ауторство—Делити под истим условима 4.0 међународна (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed).

Јасно ми је да дајем право свакоме да користи материјал у комерцијалне сврхе и да га мења у складу са својим потребама под условима из лиценце и у складу са законским нормама.

Јасно ми је да ова дозвола није ограничена на Википедију и сродне сајтове.

Јасно ми је да задржавам ауторско право над делом, и задржавам право да будем наведен као аутор у складу с условима изабране лиценце. Измене које други учине над материјалом неће бити приписане мени.

Јасно ми је да не могу повући ову сагласност и да се материјал може трајно задржати на неком Викимедијином пројекту.

/датум, име власника ауторских права/

Види још уреди