Википедија:Критеријуми за коришћење неслободног садржаја

Овом политиком дефинише се обим и начин употребе неслободних слика на Википедији на српском језику.

Ова политика је утемељена на три основна принципа:

 • Очувању Википедијине мисије стварања трајно слободног садржаја за неограничену дистрибуцију, прераду и коришћење од стране свих корисника у сваком облику.
 • Потреби да се сведе на најмању меру законска одговорност смањењем обима неслободног садржаја под строго дефинисаним околностима чије постојање предвиђа већа ограничења од права на поштену употребу из америчког законодавства.
 • Стварање квалитетне енциклопедије с тежњом за употребом медија у нужној мери за остварење те сврхе.

За потребе ове политике, под „неслободним садржајем“ се подразумевају све слике и друга дела заштићена меродавним правом без слободне лиценце. Овакви материјали могу се употребљавати на Википедији на енглеском и српском језику само ако је испуњен сваки од следећих 10 услова:

 1. Нема слободног еквивалента. Неслободан садржај се користи само ако слободан еквивалент није доступан нити се може створити, а да служи истој енциклопедијској сврси. Када је могуће, неслободан садржај се претвара у слободан уместо позивања на ограничења ауторског права или се мења слободнијом алтернативом прихватљивог квалитета, уколико је таква доступна; „прихватљив квалитет“ подразумева квалитет којим се довољно остварује енциклопедијска сврха. (Брзо се тестирајте, питајући се: „Да ли ова слика може бити замењена другом која даје исти ефекат, или њен садржај пренет речима, без икакве употребе слике?“ Уколико је одговор да, та слика вероватно не задовољава овај критеријум.)
 2. Поштовање комерцијалних прилика. Неслободан садржај се не користи на начин којим би потенцијално заменио првобитну тржишну улогу оригиналног законски заштићеног дела.
  1. Минимална употреба. У сваком чланку, и Википедији у целини, неслободан садржај се употребљава у најмањој мери. Већи део садржаја се не употребљава уколико је један део довољан; део се користи само ако је то нужно.
  2. Минималан обим употребе. Уместо читавог видео записа употребљава се један његов део, односно код слика се уместо високе употребљава ниска резолуција (поготово тамо где се оригинал може употребити за пиратерију). Ово правило се односи и на странице за опис слика, тј. именски простор Датотека.
 3. Претходно објављивање. Неслободан садржај мора бити претходно објављен ван Википедије.
 4. Садржај. Неслободан садржај задовољава Википедијине захтеве везане за садржај и енциклопедијске је природе.
 5. Политика својствена медију. Материјал задовољава специфичне захтеве Википедије везане за специфично дело. Примера ради, слике морају да задовољавају правила о коришћењу слика.
 6. Минимум једног чланка. Неслободан садржај се користи бар у једном чланку.
 7. Значај. Неслободан садржај се користи само ако његово присуство знатно увећава разумевање теме од стране читалаца, а његово изостављање битно утиче на губитак те разумљивости.
 8. Ограничења на место употребе. Неслободан садржај дозвољен је само у чланцима (не и у вишезначним одредницама), и искључиво у главном именском простору.
 9. Страна са описом слике. Слика или страна са описом дела садржи следеће:
  1. Навођење извора преузетог материјала и, уколико je различит од извора, навођење имена, псеудонима, знака аутора и/или назива носиоца ауторског и/или сродних права.
  2. Назнаку о ауторском и/или сродном праву која упућује на одредбу Википедијине политике којом се дозвољава коришћење.
  3. Наслов сваког чланка (пожељне су и одговарајуће повезнице) којим се тврди законска могућност коришћења садржаја (Закон о ауторском и сродним правима, Сл. гласник РС бр. 104/2009, чл. 40-52) и посебно образложење ограничења ауторског права за сваки од тих чланака, као што је објашњено у смерницама. Образложење се даје јасним, једноставним језиком, и битно утиче на свако коришћење.

Спровођење

уреди
 • Постојеће слике за које се тврди поштена употреба а које очигледно не могу да задовоље горе наведене критеријуме биће обрисане по виђењу.
 • Постојеће и све новопослате слике за које се претпоставља да могу да задовоље свих 10 горе наведених критеријума, а недостаје им потпун опис слике са одговарајућим образложењем поштене употребе, биће обрисане 7 дана након слања обавештења пошиљаоцу, уколико се у међувремену не испуне сви горе наведени критеријуми.