Википедија:Посредничко веће

Посредничко веће је група корисника која се бави медијацијом (посредовањем) на начин и под околностима дефинисаним правилима о посредовању.


Према гласању спроведеном у фебруару/марту 2010, на период од годину дана за посреднике изабрани су следећи корисници:


Пошто није изабрано пет посредника колико правила о посредовању налажу, Посредничко веће није конституисано.


За информације о покретању поступка медијације, молимо погледајте Википедија:Посредовање#Покретање поступка или контактирајте неког од посредника.