Википедија:Правила у вези са гласањем

  • Како и гдје се дају приједлози за гласање?
Приједлози за гласање се дају на подстраници Википедија:Гласање, која може да изгледа овако: Википедија:Гласање/Приједлог/тема приједлога. Приједлози и гласања која не слиједе ово правило биће игнорисана. Када се приједлог усвоји (ако нема више од 20% коментара о приједлогу који се не слажу са покретањем гласања), онда се приједлог може пренијети на Википедија:Гласање/тема гласања.
Странице нових приједлога и нових гласања отварају се овдје.
Гласања о давању администраторских права треба да се одвијају на подстраници Википедија:Захтеви за администрирање.
  • Колико времена и како треба да се усвоји приједлог?
Да би се приједлог о гласању усвојио, потребно је најмање 10 дана од постављања приједлога и биће усвојен ако не постоји више од 20% корисника против покретања гласања. О приједлогу се не гласа, него се дају позитивни и негативни, образложени, коментари на страници за разговор гдје се даје приједлог.
  • Како треба бити формулисан приједлог да би се о њему могло гласати?
Приједлог је потребно формулисати тако да буде јасан и недвосмислен. Двосмислени и контрадикторни приједлози се неће ни разматрати док корисник који је дао приједлог не уобличи јасно свој приједлог.
  • Колико ће се времена гласати?
Вријеме гласања се може одредити у самом приједлогу за гласање у зависности од важности гласања за заједницу. Не би било добро да се гласа мање од 7 дана, тако да сви имају времена да сазнају о гласању и да дају свој глас.
  • Ако је гласање тијесно колико времена треба да прође да се гласање понови?
Тијесно гласање би било оно када је однос гласова мањи од односна 70%-30% или 30%-70%. У том случају би било пожељно да се гласање понови за три мјесеца. Ако је тема од експлицитне важности за Викизаједницу онда би се гласање могло поновити за мјесец дана од завршетка гласања. О самој важности гласања треба да одлучи цијела заједница дајући своје коментаре на страници за разговор гдје се одвија гласање.
  • Који корисници могу гласати?
Може гласати сваки регистровани корисник који је до почетка гласања имао најмање 100 измјена у ГИП, најмање 50 измјена у ГИП у задњих 6 мјесеци и најмање 10 измјена у ГИП у последњих мјесец дана прије почетка гласања.
  • Брзо гласање.
Оставља се могућност за покретање брзог гласања које би трајало 24 сата. Гласање би се покретало за теме које не могу да чекају цијелу процедуру, а бирократе и администратори сматрају да је потребно да се брзо усвоје.
  • Колико је гласача потребно да би гласање било легитимно?
Оставља се могућност да се у самом приједлогу гласања утврди број потребних гласова за легитимност. Не сматра се обавезним, пошто зависи од саме важности теме гласања.