Владе Краљевине Југославије

На овој страници се налази списак влада Краљевине Југославије у периоду 1929—1941. У периоду пре тога држава се звала Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, а у периоду од априла 1941. године Влада је била у емиграцији (егзилу) па је тај период на посебној страници Владе Краљевине Југославије у егзилу.

Краљеви Југославије су били: Александар I Карађорђевић (1921–1934) и Петар II Карађорђевић (1941–1945). У периоду 1934.-1941. уместо малолетног краља постојало је намесништво које су чинили кнез Павле Карађорђевић, Иво Перовић и Раденко Станковић.

Састав влада уреди

Министарски савет, 6.1.1929 - 3.9.1931.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар унутрашњих дела Петар Р. Живковић
Министар иностраних дела Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић до 6.4.1931.
Драгомир Ж. Стојановић
Министар правде Милан Сршкић до 16.2.1931.
Димитрије Љотић до 2.9.1931.
Драгутин С. Којић
Министар просвете Божидар Ж. Максимовић
Министар финансија Станко Шврљуга до 19.6.1931.
Ђорђе Ђурић
Министар грађевина Стеван Савковић до 23.1.1930.
Филип Ј. Трифуновић до 16.2.1931.
Коста Кумануди до 19.6.1931.
Душан Сернец до 2.9.1931.
Алберт Крамер
Министар трговине и индустрије Мате Дринковић заступник, до 14.1.1929.
Желимир Мажуранић до 22.7.1929.
Станко Шврљуга заступник, до 1.9.1929.
Јурај Деметровић до 19.6.1931.
Коста Кумануди
Министар пољопривреде Ото Франгеш до 19.5.1930.
Станко Шибеник до 19.6.1931.
Мирко Најдорфер
Министар пошта и телеграфа Стеван Савковић заступник, до 14.1.1929.
Коста Кумануди заступник, до 2.4.1929.
Министар шума и рудника Лазар Радивојевић до 5.8.1929.
Антон Корошец до 29.9.1930.
Душан Сернец до 19.6.1931.
Станко Шибеник
Министар социјалне политике Мате Дринковић до 1929.
Министар социјалне политике и народног здравља Мате Дринковић до 19.5.1930.
Никола Прека до 19.6.1931.
Марко Костренчић
Министар вера Тугомир Алауповић до 2.4.1929.
Министар народног здравља Урош Круљ до 2.4.1929.
Министар аграрне реформе Лазар Радивојевић заступник, до 14.1.1929.
Ото Франгеш заступник
Министар саобраћаја Антон Корошец до 5.8.1929.
Лазар Радивојевић
Министар при Председништву Министарског савета Милан Сршкић од 16.2.1931.
Министар без портфеља Никола Т. Узуновић
Министар без портфеља Коста Кумануди од 3.4.1929. до 16.2.1931.
Министар без портфеља Мате Дринковић од 19.5.1930. до ?
Министар без портфеља Ото Франгеш од 19. 5. 1930. до 16.2.1931.
Министар без портфеља Иван Швегл од 20. 5. 1930. до 16.2.1931.
Министар без портфеља Мирко Најдорфер од 20. 5. 1930. до 19. 6. 1931.
Министар без портфеља Никола Прека од 19.6.1931.
Министар без портфеља Станко Шврљуга од 19.6.1931.
Министар без портфеља Коста Л. Тимотијевић од 2.9.1931.
Министар без портфеља Андра Станић од 2.9.1931.
Министар без портфеља Иван Пуцељ од 2.9.1931.
Министар без портфеља Иван Палачек од 2.9.1931.
Министар без портфеља Павао Матица од 2.9.1931.
Министар без портфеља Авдо Хасанбеговић од 2.9.1931.
Министарски савет, 3.9.1931 - 5.1.1932.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар унутрашњих послова Петар Р. Живковић
Министар иностраних послова Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Драгомир Ж. Стојановић
Министар правде Драгутин С. Којић
Министар просвете Божидар Ж. Максимовић
Министар финансија Ђорђе Ђурић до 19. 11. 1931.
Милорад Ђорђевић
Министар грађевина Алберт Крамер
Министар трговине и индустрије Коста Кумануди
Министар пољопривреде Мирко Најдорфер
Министар шума и рудника Станко Шибеник
Министар социјалне политике и народног здравља Марко Костренчић
Министар саобраћаја Лазар Радивојевић
Министар при Председништву Министарског савета Милан Сршкић до 3. 1. 1932.
Министар без портфеља Никола Т. Узуновић
Министар без портфеља Коста Л. Тимотијевић
Министар без портфеља Андра Станић
Министар без портфеља Иван Палачек
Министар без портфеља Иван Пуцељ
Министар без портфеља Станко Шврљуга
Министар без портфеља Никола Прека
Министар без портфеља Павао Матица
Министар без портфеља Авдо Хасанбеговић
Министарски савет, 5.1 - 4.4.1932.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Петар Р. Живковић
Министар иностраних послова Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Драгомир Ж. Стојановић
Министар унутрашњих послова Милан Сршкић
Министар правде Божидар Ж. Максимовић
Министар просвете Драгутин С. Којић
Министар финансија Милорад Ђорђевић
Министар грађевина Никола Прека
Министар трговине и индустрије Алберт Крамер
Министар пољопривреде Јурај Деметровић
Министар шума и рудника Станко Шибеник
Министар социјалне политике и народног здравља Иван Пуцељ
Министар саобраћаја Лазар Радивојевић
Министар физичког васпитања народа Драган Краљевић
Министарски савет, 4.4 - 2.7.1932.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар иностраних послова Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Драгомир Ж. Стојановић
Министар унутрашњих послова Милан Сршкић
Министар правде Божидар Ж. Максимовић
Министар просвете Драгутин С. Којић
Министар финансија Милорад Ђорђевић
Министар грађевина Никола Прека до 21. 4. 1932.
Стјепан Сркуљ
Министар трговине и индустрије Алберт Крамер
Министар пољопривреде Јурај Деметровић
Министар шума и рудника Станко Шибеник до 21. 4. 1932.
Виктор Погачник
Министар саобраћаја Лазар Радивојевић
Министар социјалне политике и народног здравља Иван Пуцељ
Министар за физичко васпитање народа Драган Краљевић
Министарски савет, 2.7 - 5.11.1932.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Милан Сршкић
Министар иностраних послова Богољуб Јевтић
Министар војске и морнарице Драгомир Ж. Стојановић
Министар унутрашњих послова Живојин Лазић
Министар правде Илија Шуменковић
Министар просвете Драгутин С. Којић
Министар финансија Милорад Ђорђевић
Министар грађевина Стјепан Сркуљ
Министар трговине и индустрије Иван Мохорић
Министар пољопривреде Јурај Деметровић
Министар шума и рудника Виктор Погачник
Министар саобраћаја Лазар Радивојевић
Министар социјалне политике и народног здравља Иван Пуцељ
Министар за физичко васпитање народа Драган Краљевић
Министар без портфеља Алберт Крамер
Министар без портфеља Хамдија Карамехмедовић
Министар без портфеља Божидар Ж. Максимовић
Министарски савет, 5.11.1932 - 27.1.1934.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Милан Сршкић
Министар иностраних послова Богољуб Јевтић
Министар војске и морнарице Драгомир Ж. Стојановић
Министар унутрашњих послова Живојин Лазић
Министар правде Божидар Ж. Максимовић
Министар просвете Раденко Станковић
Министар финансија Милорад Ђорђевић
Министар грађевина Стјепан Сркуљ
Министар трговине и индустрије Илија Шуменковић
Министар пољопривреде Јурај Деметровић до 8. 5. 1933.
Љубомир Томашевић до 20. 10. 1933.
Милан Сршкић
Министар шума и рудника Павао Матица
Министар саобраћаја Лазар Радивојевић
Министар социјалне политике и народног здравља Иван Пуцељ
Министар за физичко васпитање народа Лавослав Ханжек
Министар без портфеља Алберт Крамер
Министар без портфеља Хамдија Карамехмедовић
Министар без портфеља Драгутин С. Којић
Министар без портфеља Грга Будислав Анђелиновић од 8. 5. 1933.
Министарски савет, 27.1 - 18.4.1934.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола Т. Узуновић
Министар иностраних послова Богољуб Јевтић
Министар војске и морнарице Драгомир Ж. Стојановић
Министар унутрашњих послова Живојин Лазић
Министар правде Божидар Ж. Максимовић
Министар просвете Илија Шуменковић
Министар финансија Милорад Ђорђевић
Министар грађевина Стјепан Сркуљ
Министар трговине и индустрије Јурај Деметровић
Министар пољопривреде Стјепан Сркуљ заступник
Министар саобраћаја Лазар Радивојевић
Министар шума и рудника Јурај Деметровић заступник
Министар социјалне политике и народног здравља Иван Пуцељ
Министар за физичко васпитање народа Лавослав Ханжек
Министар без портфеља Алберт Крамер
Министар без портфеља Драгутин С. Којић
Министар без портфеља Грга Будислав Анђелиновић
Министарски савет, 18.4 - 22.10.1934.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола Т. Узуновић
Министар иностраних послова Богољуб Јевтић
Министар војске и морнарице Милан Ж. Миловановић
Министар унутрашњих послова Живојин Лазић
Министар правде Божидар Ж. Максимовић
Министар просвете Илија Шуменковић
Министар финансија Милорад Ђорђевић
Министар грађевина Стјепан Сркуљ
Министар трговине и индустрије Јурај Деметровић
Министар пољопривреде Драгутин С. Којић
Министар шума и рудника Милан Улмански
Министар саобраћаја Светислав Милосављевић до 10. 7. 1934.
Огњен Б. Кузмановић
Министар социјалне политике и народног здравља Фран Новак
Министар за физичко васпитање народа Грга Будислав Анђелиновић
Министарски савет, 22.10 - 20.12.1934.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола Т. Узуновић
Министар иностраних послова Богољуб Јевтић
Министар војске и морнарице Петар Живковић
Министар унутрашњих послова Живојин Лазић
Министар правде Божидар Ж. Максимовић до 1. 11. 1934.
Драгутин С. Којић заступник
Министар просвете Илија Шуменковић
Министар финансија Милорад Ђорђевић
Министар грађевина Стјепан Сркуљ
Министар трговине и индустрије Јурај Деметровић
Министар пољопривреде Драгутин С. Којић
Министар шума и рудника Милан Улмански
Министар саобраћаја Огњен Б. Кузмановић
Министар социјалне политике и народног здравља Фран Новак
Министар за физичко васпитање народа Грга Будислав Анђелиновић
Министар без портфеља Војислав Д. Маринковић
Министар без портфеља Милан Сршкић
Министарски савет, 20.12.1934 - 24.6.1935.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар иностраних послова Богољуб Јевтић
Министар војске и морнарице Петар Живковић
Министар унутрашњих послова Велимир Поповић
Министар правде Драгутин С. Којић
Министар просвете Стеван Ћирић до 19. 6. 1935.
Драго Марушић
Министар финансија Милан Стојадиновић
Министар грађевина Марко Кожуљ
Министар трговине и индустрије Милан Врбанић
Министар пољопривреде Драгутин Јанковић
Министар шума и рудника Светислав Поповић
Министар саобраћаја Димитрије Вујић
Министар социјалне политике и народног здравља Драго Марушић до 19. 6. 1935.
Авдо Хасанбеговић
Министар физичког васпитања народа Људевит Аурер
Министар без портфеља Авдо Хасанбеговић до 19. 6. 1935.
Министарски савет, 24.6.1935 - 7.3.1936.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар иностраних послова Милан Стојадиновић
Министар војске и морнарице Петар Р. Живковић
Министар унутрашњих послова Антон Корошец
Министар правде Људевит Аурер до 24. 8. 1935.
Миле Мишкулин
Министар просвете Добривоје Стошовић
Министар финансија Душан Летица
Министар грађевина Милош Бобић до 22. 12. 1935.
Марко Кожуљ
Министар трговине и индустрије Милан Врбанић
Министар пољопривреде Светозар Станковић
Министар пошта, телеграфа и телефона Бранко Калуђерчић од 1. 9. 1935.
Министар шума и рудника Игњат Стефановић до 24. 8. 1935.
Ђура Јанковић
Министар саобраћаја Мехмед Спахо
Министар социјалне политике и народног здравља Никола Прека до 24. 8. 1935.
Мирко Комненовић заступник, до 22. 12. 1935.
Драгиша Цветковић
Министар физичког васпитања Мирко Комненовић до 22. 12. 1935.
Драгиша Цветковић заступник
Министар без портфеља Шефкија Бехмен
Министар без портфеља Ђура Јанковић до 24. 8. 1935.
Министар без портфеља Миха Крек од 1. 9. 1935.
Министарски савет, 7.3.1936 - 21.12.1938
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар иностраних послова Милан Стојадиновић
Министар војске и морнарице Љубомир Марић до 25. 8. 1938.
Милутин Ђ. Недић
Министар унутрашњих послова Антон Корошец
Министар правде Драгиша Цветковић заступник, до 8. 8. 1936.
Никола Суботић до 4. 10. 1937.
Милан Симоновић
Министар просвете Добривоје Стошовић до 4. 10. 1937.
Димитрије Магарашевић
Министар финансија Душан Летица
Министар грађевина Марко Кожуљ до 4. 10. 1937.
Добривоје Стошовић
Министар трговине и индустрије Милан Врбанић до 25.8.1938.
Никола Калабин
Министар пољопривреде Светозар Станковић
Министар пошта, телеграфа и телефона Бранко Калуђерчић до 4. 10. 1937.
Војко Чвркић
Министар шума и рудника Ђура Јанковић до 4. 10. 1937.
Богољуб Кујунџић
Министар саобраћаја Мехмед Спахо
Министар социјалне политике и народног здравља Драгиша Цветковић
Министар физичког васпитања Јосип Рогић до 4. 10. 1937.
Вјекослав Милетић до 25. 8. 1938.
Мирко Буић до 19. 9. 1938.
Драгиша Цветковић заступник, до 10. 10. 1938.
Анте Масаровић
Министар без портфеља Шефкија Бехмен до 14. 5. 1938.
Министар без портфеља Нико Новаковић од 4. 10. 1937.
Министар без портфеља Миха Крек
Министар без портфеља Војислав Ђорђевић
Министар без портфеља Џафер Куленовић од 14. 5. 1938.
Министар без портфеља Светислав Хођера од 10. 10. 1938.
Министарски савет, 21.12.1938 - 5.2.1939.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар иностраних послова Милан Стојадиновић
Министар војске и морнарице Милутин Ђ. Недић
Министар унутрашњих послова Милан Аћимовић
Министар правде Милан Симоновић
Министар просвете Богољуб Кујунџић
Министар финансија Душан Летица
Министар грађевина Миха Крек
Министар трговине и индустрије Никола Калабин
Министар пољопривреде Светозар Станковић
Министар пошта, телеграфа и телефона Панта Јовановић
Министар шума и рудника Добривоје Стошовић
Министар саобраћаја Мехмед Спахо
Министар социјалне политике и народног здравља Драгиша Цветковић
Министар физичког васпитања народа Анте Масаровић
Министар без портфеља Војислав Ђорђевић
Министар без портфеља Џафер Куленовић
Министар без портфеља Франц Сној
Министарски савет, 5.2 - 26.8.1939.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар унутрашњих послова Драгиша Ј. Цветковић
Министар иностраних послова Александар Цинцармарковић
Министар војске и морнарице Милан Ђ. Недић
Министар правде Виктор Ружић
Министар просвете Стеван Ћирић
Министар финансија Војин Ђуричић
Министар грађевина Миха Крек
Министар трговине и индустрије Јеврем Томић
Министар пољопривреде Никола Бешлић
Министар пошта, телеграфа и телефона Јован Алтипармаковић
Министар шума и рудника Љубомир Пантић
Министар саобраћаја Мехмед Спахо до 29. 6. 1939.
Џафер Куленовић заступник
Министар социјалне политике и народног здравља Милоје Рајковић
Министар физичког васпитања Ђуро Чејовић
Министар без портфеља Џафер Куленовић
Министар без портфеља Анте Мастровић
Министар без портфеља Франц Сној
Министар без портфеља Бранко Миљуш
Министар без портфеља Војко Чвркић од 24. 2. 1939.
Министарски савет, 26.8.1939 - 27.3.1941.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Драгиша Ј. Цветковић
Потпредседник Министарског савета Влатко Мачек
Министар иностраних послова Александар Цинцармарковић
Министар војске и морнарице Милан Ђ. Недић до 6. 11. 1940.
Петар Пешић
Министар унутрашњих послова Станоје Михалџић до 8. 7. 1940.
Драгиша Цветковић заступник
Министар правде Лазар Марковић до 4. 2. 1941.
Михаило Константиновић
Министар просвете Божидар Максимовић до 29. 6. 1940.
Антон Корошец до 14. 12. 1940.
Миха Крек заступник до 25.1.1941, од тада министар
Министар финансија Јурај Шутеј
Министар грађевина Миха Крек до 23. 8. 1940.
Данило Вуловић
Министар трговине и индустрије Иван Андрес
Министар пољопривреде Бранко Чубриловић до 24. 3. 1941.
Часлав Никитовић
Министар пошта, телеграфа и телефона Јосип Торбар
Министар шума и рудника Џафер Куленовић
Министар саобраћаја Никола Бешлић
Министар социјалне политике и народног здравља Срђан Будисављевић до 24. 3. 1941.
Драгомир Иконић
Министар физичког васпитања народа Јеврем Томић до 20. 6. 1940.
Душан Пантић
Министар снабдевања и исхране Милан Ст. Протић од 19. 1. 1941.
Министар без портфеља Бариша Смољан
Министар без портфеља Михаило Константиновић од 4. 2. 1941.
Министар без портфеља Миха Крек од 23. 8. 1940. до 25. 1. 1941.
Министар без портфеља Фран Куловец од 25. 1. 1941.

Последња влада у отаџбини уреди

Министарски савет, 27.3 - 16.4.1941 (11.1.1942)[а]
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Владе Душан Т. Симовић
Потпредседник Владе Влатко Мачек до 10. 4. 1941.
Потпредседник Владе Слободан Јовановић
Министар иностраних послова Момчило Нинчић
Министар војске и морнарице Богољуб Илић
Министар унутрашњих послова Срђан Будисављевић
Министар правде Божидар Марковић
Министар просвете Милош Трифуновић
Министар финансија Јурај Шутеј
Министар саобраћаја Богољуб Јевтић
Министар грађевина Фран Куловец до 6. 4. 1941.
Миха Крек
Министар социјалне политике и народног здравља Милан Грол
Министар шума и рудника Џафер Куленовић до 7. 4. 1941.
Министар трговине и индустрије Иван Андрес до 10. 4. 1941.
Бариша Смољан до 10. 4. 1941.
Министар пошта, телеграфа и телефона Јосип Торбар до 10. 4. 1941.
Министар пољопривреде Бранко Чубриловић
Министар физичког васпитања Богољуб Илић заступник
Министар снабдевања и исхране Сава Косановић
Министар без портфеља Миха Крек до 10. 4. 1941.
Министар без портфеља Бариша Смољан до 10. 4. 1941.
Министар без портфеља Јован Бањанин
Министар без портфеља Марко Даковић до 16. 4. 1941.
Министар без портфеља Милан Гавриловић
Министар без портфеља Франц Сној од 10. 4. 1941.
Министар без портфеља Јурај Крњевић од 10. 4. 1941.

Напомене уреди

  1. ^ Влада наставила да делује и у егзилу од 16. априла 1941. године.

Литература уреди

Види још уреди