Владе Краљевине Србије

На овој страници се налази списак Влада Краљевине Србије која је постојала у периоду 1882-1918. Краљеви су били: Милан Обреновић (1882—1889), Александар Обреновић (1893—1903) и Петар I Карађорђевић (1903—1918). У периоду 1889-1893 уместо малолетног краља владало је намесништво које су чинили: Јован Ристић, Коста Протић и Јован Белимарковић. У погледу државног уређења Краљевини Србији је претходила Кнежевина Србија, а наследила ју је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.

Владе у време краља Милана Обреновића уреди

Министарски савет, 21.10/2.11.1880 - 21.9/3.10.1883.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник министарства Милан Пироћанац
Министар иностраних дела Чедомиљ Мијатовић до 10/22.10.1881.
Милан Пироћанац
Министар унутрашњих дела Милутин Гарашанин
Министар правде Милан Пироћанац до 10/22.10.1881.
Димитрије Г. Радовић
Министар финансија Чедомиљ Мијатовић заступник, до 10/22.10.1881, а од тада сталан
Министар просвете и црквених дела Стојан Новаковић
Министар војни Милојко Лешјанин до 12/24.2.1882.
Тихомиљ Николић
Министар грађевина Јеврем П. Гудовић до 9/21.3.1882.
Милутин Гарашанин заступник, до 4/16.1.1883.
Јован Петровић
Министар народне привреде Јеврем П. Гудовић од 18/30.3.1883.
Министарски савет, 21.9/3.10. 1883 - 7/19.2. 1884.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар унутрашњих дела Никола Христић
Министар иностраних дела Милан М. Богићевић
Министар правде Ђорђе Р. Пантелић
Министар финансија Алекса Н. Спасић
Министар просвете и црквених дела Ђорђе Р. Пантелић заступник
Министар војни Јован Петровић
Министар грађевина Коста Протић
Министар народне привреде Алекса Н. Спасић заступник
Министарски савет, 7/19.2. 1884 - 2/14.5. 1885.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Милутин Гарашанин
Министар унутрашњих дела Стојан Новаковић
Министар правде Димитрије Маринковић
Министар финансија Ђорђе М. Павловић
Милутин Гарашанин заступник, од 9/21.10. 1884.
Министар просвете и црквених дела Димитрије Маринковић заступник, до 9/21.10.1884.
Стеван Д. Поповић
Министар војни Јован Петровић
Министар грађевина Јеврем П. Гудовић
Министар народне привреде Јеврем П. Гудовић заступник, до 9/21.10. 1884.
Драгомир Рајовић
Министарски савет, 2/14.5. 1885 - 23.3/4.4. 1886.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Милутин Гарашанин
Министар унутрашњих дела Димитрије Маринковић
Министар правде Ђорђе М. Павловић
Министар финансија Вукашин Петровић
Министар просвете и црквених дела Стеван Д. Поповић
Министар војни Јован Петровић до 24.11/6.12. 1885.
Драгутин Франасовић
Министар грађевина Коста Протић
Министар народне привреде Драгомир Рајовић до 27.12.1885/8.1.1886.
Ђорђе М. Павловић заступник
Министарски савет, 23.3/4.4. 1886 - 1/13.6. 1887.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар унутрашњих дела Милутин Гарашанин
Министар иностраних дела Драгутин Франасовић
Министар правде Димитрије Маринковић
Министар финансија Чедомиљ Мијатовић
Министар просвете и црквених дела Милан Кујунџић
Министар војни Ђура Хорватовић до 5/17.2. 1887.
Петар Топаловић
Министар грађевина Петар Топаловић до 5/17.2. 1887.
Михаило Богићевић
Министар народне привреде Чедомиљ Мијатовић заступник
Министарски савет, 1/13.6 - 19/31.12. 1887.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар иностраних дела Јован Ристић
Министар унутрашњих дела Радивоје Милојковић
Министар правде Јован Ђ. Авакумовић
Министар финансија Михаило В. Вујић
Министар просвете и црквених дела Алимпије Васиљевић
Министар војни Анта М. Богићевић вршилац дужности, до 5/17.7.
Сава Грујић
Министар грађевина Пера Велимировић
Министар народне привреде Светозар Милосављевић
Министарски савет, 19/31.12. 1887 - 14/26.4. 1888.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар војни Сава Грујић
Министар иностраних дела Драгутин Франасовић
Министар унутрашњих дела Светозар Милосављевић
Министар правде Глиша Гершић
Министар финансија Михаило Вујић
Министар просвете и црквених дела Глиша Гершић заступник
Министар грађевина Пера Велимировић
Министар народне привреде Стеван Р. Поповић
Министарски савет, 14/26.4. 1888 - 22.2/6.3. 1889.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар унутрашњих дела Никола Христић
Министар иностраних дела Чедомиљ Мијатовић
Министар правде Ђорђе Р. Пантелић
Министар финансија Мита Ракић до 8/20.10. 1888.
Чедомиљ Мијатовић заступник
Министар просвете и црквених дела Владан Ђорђевић
Министар војни Коста Протић
Министар грађевина Михаило Богићевић
Министар народне привреде Владан Ђорђевић заступник
Министарски савет, 22.2/6.3 - 23.2./7.3. 1889. [а]
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар војни Коста Протић
Министар иностраних дела Чедомиљ Мијатовић
Министар унутрашњих дела Јован Бели-Марковић
Министар правде Ђорђе Пантелић
Министар финансија Чедомиљ Мијатовић заступник
Министар просвете и црквених дела Владан Ђорђевић
Министар грађевина Михаило Богићевић
Министар народне привреде Владан Ђорђевић заступник

Владе у време намесништва уреди

Министарски савет, 23.2./7.3. 1889 - 16/28.3. 1890.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Сава Грујић
Министар унутрашњих дела Коста Таушановић
Министар правде Глиша Гершић
Министар финансија Михаило Вујић
Министар просвете и црквених дела Светозар Милосављевић
Министар војни Димитрије Ђурић
Министар грађевина Пера Велимировић
Министар народне привреде Стеван Р. Поповић
Министарски савет, 16/28.3. 1890 - 11/23.2. 1891.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Сава Грујић
Министар унутрашњих дела Коста Таушановић до 1/13.5. 1890.
Јован Ђаја до 16/28.1. 1891.
Михаило Кр. Ђорђевић заступник, од 16/28.1. до 21.1/2.2. 1891.
Светозар Милосављевић
Министар правде Михаило Кр. Ђорђевић
Министар финансија Михаило Вујић
Министар просвете и црквених дела Михаило Вујић заступник, до 1/13.5.1890.
Андра Николић
Министар војни Сава Грујић заступник
Министар грађевина Миливоје Јосимовић
Министар народне привреде Коста Таушановић заступник, од 1/13.5.1890. стално
Министарски савет, 11/23.2. 1891 - 21.3/2.4. 1892.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Михаило Кр. Ђорђевић
Министар унутрашњих дела Јован Ђаја
Министар правде Глиша Гершић
Министар финансија Михаило Вујић до 22.10/3.11.1891.
Никола Пашић заступник
Министар просвете и црквених дела Андра Николић
Министар војни Радован Милетић до 6/18.5. 1891.
Младен Јанковић заступник, до 7/19.5. 1891.
Јован Прапорчетовић
Министар грађевина Пера Велимировић
Министар народне привреде Коста Таушановић заступник, до 22.9/3.10. 1891.
Пера Велимировић [б]
Министарски савет, 21.3/2.4 - 9/21.8. 1892.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Светозар Милосављевић
Министар правде Михаило Кр. Ђорђевић
Министар финансија Никола Пашић заступник
Министар просвете и црквених дела Андра Николић
Министар војни Димитрије Ђурић
Министар грађевина Пера Велимировић
Министар народне привреде Илија Душманић
Министарски савет, 9/21.8. 1892 - 1/13.4. 1893.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Јован Ђ. Авакумовић
Министар унутрашњих дела Стојан Д. Рибарац
Министар правде Живојин Величковић
Министар финансија Димитрије Стојановић
Министар просвете и црквених дела Јован Бошковић до 26.12.1892/7.1.1893.
Коста Алковић заступник, до 4/16.1.1893.
Јован Ђорђевић
Министар војни Антоније М. Богићевић
Министар грађевина Коста Алковић до 8/20.3.1893.
Димитрије Стојановић заступник
Министар народне привреде Светозар Гвоздић до 8/20.3. 1893.
Велизар Кундовић

Владе у време краља Александра Обреновића уреди

Министарски савет, 1/13.4 - 4/16.6 1893.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар просвете и црквених дела Лазар Ђ. Докић
Министар иностраних дела Андра Николић
Министар унутрашњих дела Светозар Милосављевић
Министар правде Андра Николић заступник, до 8/20.4. 1893.
Пера Максимовић
Министар финансија Михаило В. Вујић
Министар војни Драгутин Франасовић
Министар грађевина Светозар Станковић
Министар народне привреде Раша Милошевић
Министарски савет, 4/16.6 - 23.11/5.12. 1893.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар просвете и црквених дела Лазар Ђ. Докић
Министар иностраних дела Андра Николић
Министар унутрашњих дела Светозар Милосављевић
Министар правде Пера Максимовић
Министар финансија Михаило В. Вујић
Министар војни Сава Грујић
Министар грађевина Светозар Станковић
Министар народне привреде Раша Милошевић
Министарски савет, 23.11/5.12. 1893 - 12/24.1. 1894.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник, министар војни и министар иностраних дела Сава Грујић
Министар унутрашњих дела Светозар Милосављевић
Министар правде Пера Максимовић
Министар финансија Михаило В. Вујић
Министар просвете и црквених дела Миленко Р. Веснић
Министар грађевина Светозар Станковић
Министар народне привреде Раша Милошевић
Министарски савет, 12/24.1 - 21.3/2.4. 1894.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Ђорђе С. Симић
Министар унутрашњих дела Светомир Николајевић
Министар правде Андра Ђорђевић
Министар финансија Ђорђе С. Симић заступник, до 19/31.1.1894.
Чедомиљ Мијатовић
Министар просвете и црквених дела Андра Ђорђевић заступник, до 20.1/1.2. 1894.
Димитрије Нешић
Министар војни Милован С. Павловић
Министар грађевина Стеван Здравковић
Министар народне привреде Сима Лозанић
Министарски савет, 21.3/2.4 - 15/27.10. 1894.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар унутрашњих дела Светомир Николајевић
Министар иностраних дела Сима Лозанић
Министар правде Јеврем Андоновић
Министар финансија Вукашин Ј. Петровић
Министар просвете и црквених дела Андра Ђорђевић
Министар војни Милован С. Павловић
Министар грађевина Стеван Здравковић
Министар народне привреде Лазар Р. Јовановић
Министарски савет, 15/27.10. 1894 - 25.6/7.7. 1895.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар унутрашњих дела Никола Христић
Министар иностраних дела Милан М. Богићевић
Министар правде Михаило К. Ђорђевић до 20.3/1.4. 1895.
Ђорђе Стефановић
Министар финансија Вукашин Ј. Петровић до 22.4/4.5. 1895.
Стеван Здравковић заступник, до 1/13.5. 1895.
Стеван Д. Поповић
Министар просвете и црквених дела Михаило К. Ђорђевић заступник, до 23.10/4.11. 1894.
Љубомир Клерић
Министар војни Милован С. Павловић
Министар грађевина Стеван Здравковић
Министар народне привреде Сима Лозанић
Министарски савет, 25.6/7.7. 1895 - 17/29.12. 1896.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар иностраних дела Стојан Новаковић
Министар унутрашњих дела Димитрије Маринковић
Министар правде Арон Нинчић
Министар финансија Стеван Д. Поповић
Министар просвете и црквених дела Љубомир Ковачевић до 7/19.12. 1896.
Арон Нинчић заступник
Министар војни Драгутин Франасовић
Министар грађевина Михаило Петковић до 15/27.12. 1895.
Коста Радисављевић
Министар народне привреде Михаило Петковић заступник, до 2/14.9. 1895.
Вучко Д. Стојановић
Министарски савет, 17/29.12. 1896 - 11/23.10. 1897.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар иностраних дела Ђорђе С. Симић
Министар унутрашњих дела Михаило К. Ђорђевић
Министар правде Милован Ђ. Миловановић
Министар финансија Михаило В. Вујић
Министар просвете и црквених дела Андра Николић
Министар војни Јован Мишковић
Министар грађевина Петар Велимировић
Министар народне привреде Љубомир Клерић
Министарски савет, 11/23.10. 1897 - 12/25.7. 1900.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар иностраних дела Владан Ђорђевић
Министар унутрашњих дела Јеврем Андоновић до 30.7/11.8. 1899.
Ђорђе Генчић
Министар правде Коста Н. Христић до 24.5/5.6. 1899.
Ђорђе Стефановић
Министар финансија Стеван Д. Поповић до 26.11/8.12. 1898.
Вукашин Петровић
Министар просвете и црквених дела Андра Ђорђевић
Министар војни Драгомир Вучковић до 10/22.12. 1899.
Јован Атанацковић
Министар грађевина Јован Атанацковић до 22.1/3.2. 1899.
Димитрије Стојановић до 24.5/5.6. 1899.
Јован Атанацковић до 20.12.1899/1.1.1900
Боривоје Нешић
Министар народне привреде Сима Лозанић до 30.6/12.7. 1899.
Вукашин Петровић заступник, до 4/16.8. 1899.
Живан Живановић
Министарски савет, 12/25.7. 1900 - 5/18.2. 1901.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Алекса С. Јовановић
Министар унутрашњих дела Лазар Поповић
Министар правде Настас Антоновић
Министар финансија Михаило М. Поповић
Министар просвете и црквених дела Павле Маринковић
Министар војни Милош Васић
Министар грађевина Андреја Јовановић
Министар народне привреде Душан М. Спасић
Министарски савет, 5/18.2 - 20.3/2.4. 1901.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар правде Алекса С. Јовановић
Министар иностраних дела Михаило В. Вујић
Министар унутрашњих дела Никола Д. Стевановић
Министар финансија Михаило М. Поповић
Министар просвете и црквених дела Павле Маринковић
Министар војни Милош Васић
Министар грађевина Андреја Јовановић
Министар народне привреде Михаило М. Поповић заступник, до 8/21.2. 1901.
Милован Ђ. Миловановић
Министарски савет, 20.3/2.4. 1901 - 6/19.5. 1902.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Михаило В. Вујић
Министар унутрашњих дела Никола Д. Стевановић
Министар правде Драгутин Стаменковић
Министар финансија Михаило М. Поповић до 23.3/5.4. 1902.
Милован Ђ. Миловановић
Министар просвете и црквених дела Павле Маринковић до 27.4/10.5. 1901.
Љубомир Ковачевић до 4/17.2. 1902.
Драгутин Стаменковић заступник
Министар војни Милош Васић до 27.4/10.5. 1901.
Божидар Јанковић до 3/16.8. 1901.
Чедомиљ Миљковић до 21.12.1901/3.1.1902
Василије Антонић
Министар грађевина Пера Велимировић
Министар народне привреде Милован Ђ. Миловановић до 23.3/5.4. 1902, а од тада заступник
Министарски савет, 6/19.5 - 7/20.10. 1902.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Михаило В. Вујић
Министар унутрашњих дела Никола Д. Стевановић
Министар правде Арон Нинчић
Министар финансија Михаило М. Поповић
Министар просвете и црквених дела Драгутин Стаменковић
Министар војни Василије Антонић
Министар грађевина Пера Велимировић
Министар народне привреде Ђока Ј. Николић
Министарски савет, 7/20.10 - 6/19.11. 1902.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар грађевина Пера Велимировић
Министар иностраних дела Василије Антонић
Министар унутрашњих дела Велимир М. Тодоровић
Министар правде Арон Нинчић
Министар финансија Милић Радовановић
Министар просвете и црквених дела Миленко Марковић
Министар војни Милован С. Павловић
Министар народне привреде Ђока Ј. Николић
Министарски савет, 6/19.11. 1902 - 24.3/6.4. 1903.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар без портфеља Димитрије Цинцар-Марковић
Министар иностраних дела Василије Антонић до 23.12.1902/5.1.1903.
Сима Лозанић до 23.3/5.4.1903.
Павле Денић заступник
Министар унутрашњих дела Велимир М. Тодоровић
Министар правде Антоније Пантовић
Министар финансија Милован Маринковић
Министар просвете и црквених дела Лука Лазаревић
Министар војни Милован С. Павловић
Министар грађевина Павле Денић
Министар народне привреде Љубомир Ј. Новаковић
Министарски савет, 24.3/6.4. - 29.5/11.6. 1903.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Димитрије Цинцар-Марковић
Министар иностраних дела Павле Денић заступник
Министар унутрашњих дела Велимир М. Тодоровић
Министар правде Антоније Пантовић
Министар финансија Милован Маринковић
Министар просвете и црквених дела Лука Лазаревић до 20.4/3.5. 1903.
Живан Живановић
Министар војни Милован С. Павловић
Министар грађевина Павле Денић
Министар народне привреде Љубомир Ј. Новаковић

Владе у време краља Петра I Карађорђевића уреди

Министарски савет, 29.5/11.6 - 12/25.6. 1903.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Јован Ђ. Авакумовић
Министар иностраних дела Љубомир Каљевић
Министар унутрашњих дела Стојан М. Протић
Министар правде Љубомир Живковић
Министар финансија Војислав С. Вељковић
Министар просвете и црквених дела Љубомир Стојановић
Министар војни Јован Атанацковић
Министар грађевина Александар Машин
Министар народне привреде Ђорђе А. Генчић
Министарски савет, 12/25.6 - 21.9/4.10 1903.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар без портфеља Јован Ђ. Авакумовић
Министар иностраних дела Љубомир Каљевић
Министар унутрашњих дела Стојан М. Протић
Министар правде Љубомир Живковић до 2/15.8. 1903.
Михаило П. Јовановић
Министар финансија Војислав С. Вељковић до 2/15.8. 1903.
Александар С. Борисављевић
Министар просвете и црквених дела Љубомир Стојановић до 2/15.8. 1903.
Добра Ружић
Министар војни Јован Атанацковић до 2/15.8. 1903.
Леонида Соларевић
Министар грађевина Александар Машин
Министар народне привреде Ђорђе А. Генчић
Министарски савет, 21.9/4.10 1903 - 20.1/2.2 1904.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник и министар без портфеља Сава Грујић
Министар иностраних дела Андра Николић
Министар унутрашњих дела Стојан М. Протић
Министар правде Никола П. Николић
Министар финансија Милић Радовановић до 30.11/12.12. 1903.
Сава Грујић заступник
Министар просвете и црквених дела Љубомир Стојановић
Министар војни Милан Андрејевић
Министар грађевина Владимир Тодоровић
Министар народне привреде Тодор Петковић
Министарски савет, 26.1/8.2 - 19.11/2.12 1904.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник и министар без портфеља Сава Грујић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Стојан М. Протић
Министар правде Михаило С. Полићевић
Министар финансија Лазар Пачу
Министар просвете и црквених дела Љубомир Давидовић
Министар војни Радомир Путник
Министар грађевина Владимир Тодоровић
Министар народне привреде Светолик Радовановић
Министарски савет, 27.11/10.12. 1904 - 16/29.5. 1905.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Стојан М. Протић
Министар правде Михаило П. Јовановић
Министар финансија Лазар Пачу
Министар просвете и црквених дела Андра Николић
Министар војни Радомир Путник
Министар грађевина Петар Велимировић
Министар народне привреде Светолик Радовановић
Министарски савет, 16/29.5 - 30.7/12.8 1905.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар унутрашњих дела Љубомир Стојановић
Министар иностраних дела Јован Жујовић заступник
Министар правде Никола П. Николић до 23.5/5.6
Иван Павићевић заступник
Министар финансија Милан Марковић
Министар просвете и црквених дела Јован Жујовић
Министар војни Василије Антонић
Министар грађевина Владимир Тодоровић
Министар народне привреде Иван Павићевић
Министарски савет, 30.7/12.8 1905 - 1/14.3 1906.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар просвете и црквених дела Љубомир Стојановић
Министар иностраних дела Јован Жујовић до 2/15.12 1905.
Василије Антонић заступник
Министар унутрашњих дела Иван Павићевић
Министар правде Драгутин Пећић
Министар финансија Милан Марковић
Министар војни Василије Антонић
Министар грађевина Владимир Тодоровић
Министар народне привреде Милорад Драшковић
Министарски савет, 1/14.3 - 17/30.4 1906.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Сава Грујић
Министар иностраних дела Василије Антонић
Министар унутрашњих дела Иван Павићевић
Министар правде Драгутин Пећић
Министар финансија Владимир Тодоровић заступник
Министар просвете и црквених дела Љубомир Стојановић
Министар војни Сава Грујић
Министар грађевина Владимир Тодоровић
Министар народне привреде Милорад Драшковић
Министарски савет, 17/30.4. 1906 - 27.5/9.6 1907.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Стојан М. Протић
Министар правде Миленко Веснић до 23.12.1906/5.1.1907.
Марко Трифковић
Министар финансија Лазар Пачу
Министар просвете и црквених дела Андра Николић
Министар војни Радомир Путник
Министар грађевина Никола Пашић заступник, до 3/16.5.1906.
Јован Станковић до 23.12.1906/5.1.1907.
Јован П. Јовановић
Министар народне привреде Коста Стојановић
Министарски савет, 30.5/12.6. 1907 - 30.3/12.4. 1908.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Настас Петровић
Министар правде Марко Трифковић
Министар финансија Лазар Пачу
Министар просвете и црквених дела Андра Николић
Министар војни Радомир Путник
Министар грађевина Јован П. Јовановић
Министар народне привреде Коста Стојановић
Министарски савет, 30.3/12.4 - 7/20.7. 1908.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Марко Трифковић заступник
Министар правде Марко Трифковић
Министар финансија Лазар Пачу
Министар просвете и црквених дела Андра Николић
Министар војни Степан Степановић
Министар грађевина Коста Стојановић заступник
Министар народне привреде Коста Стојановић
Министарски савет, 7/20.7. 1908 - 11/24.2. 1909.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Пера Велимировић
Министар иностраних дела Милован Ђ. Миловановић
Министар унутрашњих дела Светозар Милосављевић
Министар правде Милован Ђ. Миловановић заступник до 11/24.8. 1908.
Коста Тимотијевић
Министар финансија Михаило М. Поповић
Министар просвете и црквених дела Андра Николић
Министар војни Степан Степановић до 23.12.1908/3.1.1909.
Михаило Живковић
Министар грађевина Пера Велимировић до 11/24.8. 1908.
Милош Савчић
Министар народне привреде Михаило М. Поповић заступник, до 11/24.8. 1908.
Коста Главинић
Министарски савет, 11/24.2 - 11/24.10. 1909.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар без портфеља Стојан Новаковић
Министар иностраних дела Милован Ђ. Миловановић
Министар унутрашњих дела Светозар Милосављевић до 16/29.6.
Љубомир Јовановић
Министар правде Стојан Рибарац
Министар финансија Стојан М. Протић
Министар просвете и црквених дела Љубомир Стојановић
Министар војни Михаило Живковић до 1/14.10.
Љубомир Стојановић
Министар грађевина Никола П. Пашић
Министар народне привреде Јаша М. Продановић
Министарски савет, 11/24.10. 1909 - 19.6/1.7. 1911.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник и министар без портфеља Никола Пашић
Министар иностраних дела Милован Ђ. Миловановић
Министар унутрашњих дела Љубомир Јовановић до 12/25.9.1910.
Стојан М. Протић заступник
Министар правде Коста Тимотијевић
Министар финансија Стојан М. Протић
Министар просвете и црквених дела Јован Жујовић до 12/25.9.1910.
Јаша М. Продановић заступник
Министар војни Милутин П. Мариновић до 4/17.3.1910.
Илија М. Гојковић до 24.2/9.3.1911.
Степан Степановић
Министар грађевина Велислав Вуловић
Министар народне привреде Јаша М. Продановић
Министарски савет, 25.6/7.7. 1911 - 16/29.1. 1912.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Милован Ђ. Миловановић
Министар иностраних дела Милован Ђ. Миловановић
Министар унутрашњих дела Марко Трифковић
Министар правде Драгољуб Аранђеловић
Министар финансија Стојан М. Протић
Министар просвете и црквених дела Љубомир Јовановић
Министар војни Степан Степановић
Министар грађевина Михаило В. Илић
Министар народне привреде Милан Капетановић
Министарски савет, 27.1/9.2 - 18.6/1.7. 1912.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Милован Ђ. Миловановић
Министар иностраних дела Милован Ђ. Миловановић
Министар унутрашњих дела Марко Трифковић
Министар правде Драгољуб Аранђеловић до 7/20.6.1912.
Марко Трифковић заступник, до 9/22.6.1912.
Марко С. Ђуричић
Министар финансија Стојан М. Протић до 8/21.5.1912.
Милован Ђ. Миловановић заступник
Министар просвете и црквених дела Љубомир Јовановић
Министар војни Степа Степановић до 22.5/4.6. 1912.
Радомир Путник
Министар грађевина Михаило В. Илић
Министар народне привреде Милан Капетановић
Министарски савет, 18.6/1.7 - 27.8/9.9. 1912.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Марко Трифковић
Министар иностраних дела Јован М. Јовановић
Министар унутрашњих дела Марко Трифковић
Министар правде Марко С. Ђуричић
Министар финансија Михаило В. Илић заступник, до 7/20.7.1912.
Јован П. Јовановић
Министар просвете и црквених дела Љубомир Јовановић
Министар војни Радомир Путник
Министар грађевина Михаило В. Илић
Министар народне привреде Милан Капетановић
Министарски савет, 30.8/12.9. 1912 - 22.11/5.12. 1914.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Стојан М. Протић
Министар правде Михаило Полићевић до 18/31.8.1913.
Марко С. Ђуричић
Министар финансија Лазар Пачу
Министар просвете и црквених дела Љубомир Јовановић
Министар војни Радомир Путник до 19.9/2.10.1912.
Радивоје Бојовић до 3/16.1.1913.
Милош Божановић до 4/17.1.1914.
Душан П. Стефановић
Министар грађевина Јован П. Јовановић до 7/20.9.1914.
Велизар С. Јанковић заступник, до 21.10/3.11.1914.
Андра Станић
Министар народне привреде Коста Стојановић до 18/31.8.1913.
Јован П. Јовановић заступник, 19/1.9.1913.
Велизар С. Јанковић
Министарски савет, 22.11/5.12. 1914 - 10/23.6. 1917.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Љубомир Јовановић
Министар правде Марко С. Ђуричић
Министар финансија Лазар Пачу до 12/25.10.1915.
Војислав Д. Маринковић заступник, до 9/22.11.1915.
Момчило А. Нинчић
Министар просвете и црквених дела Љубомир Давидовић
Министар војни Радивоје Бојовић до 6/19.12.1915.
Божидар Терзић
Министар грађевина Милорад Драшковић
Министар народне привреде Војислав Д. Маринковић
Министарски савет, 10/23.6. 1917 - 10/23.3. 1918.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Љубомир Јовановић
Министар правде Марко С. Ђуричић
Министар финансија Стојан М. Протић
Министар просвете и црквених дела Момчило А. Нинчић заступник, до 30.6/13.7.1917.
Милош Трифуновић
Министар војни Божидар Терзић
Министар грађевина Момчило А. Нинчић
Министар народне привреде Марко С. Ђуричић заступник, до 30.6/13.7.1917.
Велизар С. Јанковић
Министарски савет, 10/23.3 - 3/16.11. 1918.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Никола Пашић
Министар унутрашњих дела Љубомир Јовановић
Министар правде Марко С. Ђуричић
Министар финансија Стојан М. Протић
Министар просвете и црквених дела Милош Трифуновић
Министар војни Божидар Терзић до 31.5/13.6.1918.
Стојан М. Протић заступник, до 24.6/7.7.1918.
Михаило Рашић
Министар грађевина Момчило А. Нинчић
Министар народне привреде Велизар С. Јанковић
Министарски савет, 3/16.11 - 7/20.12. 1918.
Функција Име и презиме Детаљи
Министар председник Никола Пашић
Министар иностраних дела Стојан М. Протић заступник
Министар унутрашњих дела Марко Трифковић
Министар правде Марко С. Ђуричић
Министар финансија Стојан М. Протић
Министар просвете и вера Љубомир Давидовић
Министар војни Михаило Рашић
Министар грађевина Милан Капетановић
Министар народне привреде Велизар С. Јанковић до 1/14.12.1918. [в]
Министар народног здравља Марко Трифковић заступник
Министар трговине Војислав Д. Маринковић
Министар саобраћаја Велислав Вуловић

Напомене уреди

  1. ^ Ова влада је формирана једног дана и тог дана је њој краљ Милан поднео оставку - абдицирао, онда је влада формирала намесништво коме је већ сутрадан поднела оставку.
  2. ^ Вероватно је био заступник, пошто је у исто време био и министар грађевина.
  3. ^ Тог дана је то министарство подељено на четири нова министарства: трговине и индустрије, пољопривреде и вода, шума и рудника и социјалне политике.

Литература уреди

Види још уреди

Спољашње везе уреди