Влашка црква (Цетиње)

Влашка црква
Ентеријер

Влашка црква, на Цетињу (Црна Гора) посвећена је рођењу Богородице. По предању, Цетињско поље су настањивали богумили све до XIV вијека, а првобитна црква је подигнута 1450. године (од прућа и облијепљена блатом, од стране сточара, Влаха, на мјесту гдје су се већ налазили стећци). Била је једна од најстаријих грађевина на Цетињу. Приликом обнове постојеће цркве у XIX вијеку, било је затечено око 150 стећака, који су (сви осим два) уграђени у проширене темеље. Археолошким истраживањима је утврђено да се испод пода данашње цркве налазе подни остаци мање цркве (која је била осликана) а потицала је из XVI или почетка XVII вијека. Данашњи изглед датира из XVII или почетка XVIII вијека, са преправкама и проширењем из 1864. године. Црквено двориште је са старијим гробљем и ограде сачињене од пушчаних цијеви (из ратова у 1858. и 1876-1878. године). Испред улаза се налази један средњовјековни стећак, са краја XIV или почетка XV вијека (по народном предању, ту су сахрањени Бајо Пивљанин и његова жена, за шта не постоје историјски докази). У овој су цркви сахрањене значајне личности црногорске историје.

ЛитератураУреди