Географски појмови и локалитети

Ово је списак географских појмова и локалитета:

 1. Континент
 2. Острво
 3. Планина
 4. Река
 5. Град
 6. Село
 7. Полуострво
 8. Мореуз и земљоуз
 9. Клисура
 10. Архипелаг
 11. Густина насељености