Градови и општине Србије

административна јединица Србије

Према Закону о територијалној организацији, Србија има: 145 општина, 28 градова и Град Београд (тј. 174 јединице локалне самоуправе).[1]

Градови и општине у Србији

Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника.

Град је територијална јединица утврђена овим законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника, а изузетно и мање. Територија града може бити подељена на градске општине. Подела града на градске општине утврђује се статутом града, у складу са законом.

Град Београд има статус посебне територијалне јединице у Србији, која има своју управу: Скупштину, градоначелника, Градско веће и Градску управу. Територија Града Београда је подељена на 17 градских општина, које имају своје локалне органе власти. Подела Града Београда на градске општине утврђује се Статутом Града Београда.

Након преласка Косова и Метохије под привремену управу УНМИК 1999. године после рата на Косову и Метохији, у овој покрајини је усвојена другачија територијална организација. У овом чланку су наведени градови и општине какве познаје Србија.

Војводина уреди

 
Општине у Војводини
Грб Назив
општине
Површина
y km2[1]
Становништво
(2022)[2]
Број
насеља[1]
Управни округ
 
Ада 227 13.293 5 Севернобанатски
 
Алибунар 602 17.139 10 Јужнобанатски
 
Апатин 380 23.155 5 Западнобачки
 
Бач 367 11.431 6 Јужнобачки
 
Бачка Паланка 590 48.265 14 Јужнобачки
 
Бачка Топола 596 26.228 23 Севернобачки
 
Бачки Петровац 158 11.512 4 Јужнобачки
 
Бела Црква 353 14.451 14 Јужнобанатски
 
Беочин 184 13.875 8 Јужнобачки
 
Бечеј 486 30.681 5 Јужнобачки
 
Врбас 376 36.601 7 Јужнобачки
 
Вршац 800 45.462 24 Јужнобанатски
 
Жабаљ 400 23.853 4 Јужнобачки
 
Житиште 525 13.412 12 Средњобанатски
 
Зрењанин 1.327 105.722 22 Средњобанатски
 
Инђија 385 43.443 11 Сремски
 
Ириг 230 9.290 12 Сремски
 
Кањижа 399 20.141 13 Севернобанатски
 
Кикинда 782 49.326 10 Севернобанатски
 
Ковачица 419 21.178 8 Јужнобанатски
 
Ковин 730 28.141 10 Јужнобанатски
 
Кула 481 35.592 7 Западнобачки
 
Мали Иђош 181 9.983 3 Севернобачки
 
Нова Црња 273 8.147 6 Средњобанатски
 
Нови Бечеј 609 19.886 4 Средњобанатски
 
Нови Кнежевац 305 8.627 9 Севернобанатски
 
Нови Сад 699 368.967 16 Јужнобачки
 
Опово 203 9.462 4 Јужнобанатски
 
Оџаци 411 24.926 9 Западнобачки
 
Панчево 756 115.454 10 Јужнобанатски
 
Пећинци 489 18.401 15 Сремски
 
Пландиште 383 8.957 14 Јужнобанатски
 
Рума 582 48.621 17 Сремски
 
Сента 294 17.953 5 Севернобанатски
 
Сечањ 523 10.544 11 Средњобанатски
 
Сомбор 1.216 70.818 16 Западнобачки
 
Србобран 284 14.357 3 Јужнобачки
 
Сремска Митровица 762 72.580 26 Сремски
 
Сремски Карловци 51 7.872 1 Јужнобачки
 
Стара Пазова 350 62.318 9 Сремски
 
Суботица 1.007 123.952 19 Севернобачки
 
Темерин 170 25.780 3 Јужнобачки
 
Тител 261 13.984 6 Јужнобачки
 
Чока 321 8.556 8 Севернобанатски
 
Шид 687 27.894 19 Сремски

Централна Србија уреди

Грб Назив града/општине/
градске општине
Површина
y km2[1]
Становништво
(2022)[2]
Број
насеља[1]
Управни округ
 
Александровац 387 22.069 55 Расински
 
Алексинац 707 43.098 72 Нишавски
 
Аранђеловац 376 41.297 19 Шумадијски
 
Ариље 349 17.063 22 Златиборски
 
Бабушница 529 9.109 53 Пиротски
 
Бајина Башта 673 23.533 36 Златиборски
 
Баточина 136 10.162 11 Шумадијски
 
Бела Паланка 517 9.947 49 Пиротски
 
Блаце 306 9.682 40 Топлички
 
Богатић 384 24.522 14 Мачвански
 
Бојник 264 9.315 36 Јабланички
 
Бољевац 828 10.184 20 Зајечарски
 
Бор 856 40.845 14 Борски
 
Босилеград 571 6.065 37 Пчињски
 
Брус 606 13.594 58 Расински
 
Бујановац 461 41.068 59 Пчињски
 
Ваљево 905 82.169 78 Колубарски
 
Варварин 249 14.217 21 Расински
 
Велика Плана 345 35.451 13 Подунавски
 
Велико Градиште 344 15.455 26 Браничевски
 
Владимирци 338 14.427 29 Мачвански
 
Владичин Хан 366 17.532 51 Пчињски
 
Власотинце 308 25.695 48 Јабланички
 
Врање Врање 602 66.843 84 Пчињски
Врањска Бања 258 7.538 21
Укупно 860 74.381 105
 
Врњачка Бања 239 25.065 14 Рашки
 
Гаџин Хан 325 5.850 34 Нишавски
 
Голубац 367 6.599 24 Браничевски
 
Горњи Милановац 836 38.985 63 Моравички
 
Деспотовац 623 18.278 33 Поморавски
 
Димитровград 483 8.043 43 Пиротски
 
Дољевац 121 15.837 16 Нишавски
 
Жагубица 264 9.261 15 Браничевски
 
Жагубица 760 9.712 18 Браничевски
 
Житорађа 214 13.782 30 Топлички
 
Зајечар 1.069 47.991 42 Зајечарски
 
Ивањица 1.090 27.751 49 Моравички
 
Јагодина 470 64.644 53 Поморавски
 
Кладово 629 17.435 23 Борски
 
Кнић 413 11.729 36 Шумадијски
 
Књажевац 1.202 25.341 86 Зајечарски
 
Косјерић 358 10.175 27 Златиборски
 
Коцељева 257 11.148 17 Мачвански
 
Крагујевац 835 171.186 57 Шумадијски
 
Краљево 1.530 110.196 92 Рашки
 
Крупањ 342 14.399 23 Мачвански
 
Крушевац 854 113.582 101 Расински
 
Куршумлија 952 15.823 90 Топлички
 
Кучево 721 11.806 26 Браничевски
 
Лајковац 186 13.825 19 Колубарски
 
Лапово 55 6.582 2 Шумадијски
 
Лебане 337 18.119 39 Јабланички
 
Лесковац 1.025 123.950 144 Јабланички
 
Лозница 612 72.062 54 Мачвански
 
Лучани 454 16.933 36 Моравички
 
Љиг 279 10.711 27 Колубарски
 
Љубовија 356 12.168 27 Мачвански
 
Мајданпек 932 14.559 14 Борски
 
Мали Зворник 184 11.219 12 Мачвански
 
Мало Црниће 269 8.986 19 Браничевски
 
Медвеђа 524 6.360 44 Јабланички
 
Мерошина 193 11.873 27 Нишавски
 
Мионица 329 12.061 36 Колубарски
 
Неготин 1.090 28.261 39 Борски
 
Ниш Медијана 10 83.113 1 Нишавски
Нишка Бања 146 12.940 18
Палилула 117 69.811 15
Пантелеј 141 54.119 13
Црвени крст 182 29.518 23
Укупно 596 249.501 71
 
Нова Варош 581 13.507 33 Златиборски
 
Нови Пазар 742 106.720 99 Рашки
 
Осечина 319 9.951 20 Колубарски
 
Параћин 542 45.543 35 Поморавски
 
Петровац на Млави 655 25.900 34 Браничевски
 
Пирот 1.232 49.601 72 Пиротски
 
Пожаревац Костолац 103 12.091 5 Браничевски
Пожаревац 374 56.557 22
Укупно 477 68.648 27
 
Пожега 426 25.988 42 Златиборски
 
Прешево 264 33.449 35 Пчињски
 
Прибој 553 23.514 33 Златиборски
 
Пријепоље 827 32.214 80 Златиборски
 
Прокупље 759 38.054 107 Топлички
 
Ражањ 289 7.010 23 Нишавски
 
Рача 216 9.638 19 Шумадијски
 
Рашка 670 21.498 61 Рашки
 
Рековац 366 8.116 32 Поморавски
 
Свилајнац 326 20.141 22 Поморавски
 
Сврљиг 497 10.781 39 Нишавски
 
Сјеница 1.059 24.083 101 Златиборски
 
Смедерево 484 97.930 28 Подунавски
 
Смедеревска Паланка 421 42.192 18 Подунавски
 
Сокобања 525 13.199 25 Зајечарски
 
Сурдулица 628 16.991 41 Пчињски
 
Топола 357 19.134 31 Шумадијски
 
Трговиште 370 4.316 35 Пчињски
 
Трстеник 448 35.875 51 Расински
 
Тутин 742 33.053 93 Рашки
 
Ћићевац 124 7.860 10 Расински
 
Ћуприја 287 25.325 16 Поморавски
 
Уб 456 25.780 38 Колубарски
 
Ужице Севојно 20 6.426 1 Златиборски
Ужице 647 63.571 40
Укупно 667 69.997 41
 
Црна Трава 312 1.063 25 Јабланички
 
Чајетина 647 14.585 24 Златиборски
 
Чачак 636 105.612 58 Моравички
 
Шабац 797 105.432 52 Мачвански

Косово и Метохија уреди

 

  Општине Косова по законима самопроглашене Републике Косово
Грб Назив
општине
Површина
y km2[1]
Становништво
(процена)
Број
насеља[1]
Управни округ
 
Обилић 625 Косовски управни округ
Подујево 105 23000 18 Косовски управни округ
 
Приштина 564 550.000 Косовски управни округ
Косово Поље 89 32.097 18 Косовски управни округ
Глоговац 290 Косовски управни округ
Штимље 134 29.000 24 Косовски управни округ
 
Штрпце 14.000 15 Косовски управни округ
Урошевац 344 Косовски управни округ
Качаник 294 38 Косовски управни округ
Липљан 401 76.000 Косовски управни округ
 
Исток 464 30 Пећки управни округ
Пећ 603 93.000 62 Пећки управни округ
Клина 403 64 Пећки управни округ
Дечани 402 30 Пећки управни округ
Ђаковица 85 Пећки управни округ
Сува Река 434 80.000 Призренски управни округ
Ораховац 401 25.000 Призренски управни округ
Призрен 640 100.000 77 Призренски управни округ
Гора 385,6 5000 19 Призренски управни округ
Зубин Поток 335 14.900 64 Косовскомитровачки управни округ
 
Лепосавић 18.500 72 Косовскомитровачки управни округ
 
Косовска Митровица 350 110.000 49 Косовскомитровачки управни округ
Србица 72.600 50 Косовскомитровачки управни округ
 
Звечан 104 16.600 18 Косовскомитровачки управни округ
 
Вучитрн 102.662 67 Косовскомитровачки управни округ
Косовска Каменица 523 63.000 76 Косовскопоморавски управни округ
Ново Брдо 90 3.900 25 Косовскопоморавски управни округ
Гњилане 130.000 62 Косовскопоморавски управни округ
Витина 60.000 31 Косовскопоморавски управни округ

Види још уреди

Извори уреди