Декрешендо је италијанска реч (итал. decrescendo, diminuendo — стишавајући; енгл. decrescendo; франц. decrescendo, нем. decrescendo, diminuendo)[1] која у музици означава поступно утишавање јачине тона.[2][3]

decrescendo

Израз декрешендо је супротан изразу крешендо (итал. crescendo), што значи растући.

Како се пише декрешендоУреди

Ознака за постепено утишавање - декрешендо, пише се на више начина:

1. Као математички знак за мање:  
 
2. Изразом decrescendo (пише се латиницом, испод нотног текста) или скраћено decresc.
 
3. Изразом diminuendo (пише се латиницом, испод нотног текста) или скраћено dim.
 
4. Изразом poco a poco più p (пише се латиницом, испод нотног текста) што значи мало по мало тише.
 
Напомена. На оба краја овог знака (или израза) обично стоји динамички знак који указује на жељену јачину пре и после декрешенда.
 

ИзвориУреди