Деминутив (умањеница; од лат. deminutivum) је именица која има умањено значење. Настаје додавањем префикса или суфикса (творбених наставака) на основни облик или корен именице. Својим обликом деминутиви могу бити исти, или слични, хипокористицима.

Грађење деминутиваУреди

У српском језику деминутиви се углавном граде додавањем суфикса:

  • -ић
  • -ак
  • -ица
  • -енце

Примери:

  • лист > лист+ак > листак
  • прст > прст+ић > прстић
  • кућа > кућ+ица > кућица
  • глава > глав+ица > главица
  • дете > дет+енце > детенце
  • свеска > свеск+ица > свешчица

Види јошУреди