Депресија (геологија)

Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море.

Депресија (геологија)

Облици депресијеУреди

Потапање тла настаје под теретом материјала који се на њему налази, као што су снег и лед. Под тежином глечера који се полако крећу тло бива састругано и потиснуто. Стене које нису под глечером могу бити повучене па се такав вид депресије назива периферијална депресија. Под утицајем воде на копну настаје речна ерозија и депресија речног корита као и депресија приморског терена услед морске воде.