Димитрије Ћеранић

Димитрије Ћеранић је професор на Правном факултету Универзитета у Источном сарајеву.

Димитрије Ћеранић
Датум рођења(1981-09-19)19. септембар 1981.(39 год.)
Место рођењаСарајево
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
ПољеПраво
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

БиографијаУреди

Рођен је 19. септембра 1981. године у Сарајеву. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Источном сарајеву 2005. године. Мастер рад под насловом „Рушљивост завјештања због повреде облика“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. Докторску дисертацију на тему „Наследноправна дејства усвојења“ одбранио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2016. године.

На Правном факултету Универзитета у Источном сарајеву ради од 2005. године. У звање доцента на ужој научној области Грађанско право изабран је 2016. године. Држи наставу из предмета Насљедно право, Породично право и Грађанско процесно право, те предмета Имовински односи супружника и Нотаријално право на другом циклусу студија.

Члан је Предсједништва Удружења правника Републике Српске и предсједник Подружнице за регију Бијељина. Секретар је Катедре за грађанско право, као и секретар Редакције часописа „Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву“. Предсједник је Библиотечког одбора и руководилац Бесједничке секције на Правном факултету. Члан је Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске и предсједник Координационог одбора синдиката Универзитета у Источном Сарајеву. Члан је Надзорног одбора СПКД „Просвјета“.

Био је и јесте члан радних група за израду: Нацрта закона о службеној употреби језика и писма Републике Српске, Нацрта закона о високом образовању Републике Српске, Приједлога закона о звањима Републике Српске, те Нацрта закона о измјенама и допунама Породичног закона Републике Српске. Учествовао је у раду на неколико пројеката. Био је члан више организационих одбора научних скупова, школа и клиника које су организоване на Правном факултету Универзитета у Источном сарајеву.

БиблиографијаУреди

Објавио је 26 стручних и научних радова.

  • Appeal Against Adoption Decree in the Legislation of Serbia and the Legislation of Republic of Srpska, Collection of papers / [The International Scientific Conference] “Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law“, held on 19-20 May 2016, Niš, Serbia, Faculty of Law – Medivest, Niš 2016;
  • Војно завјештање, Зборник радова са Округлог стола Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације – Медивест, Ниш 2016;
  • Потпис завјештаоца на писаном завјештању пред свједоцима, Зборник радова са Међународног научног скупа Владавина права и правна држава у региону, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014;
  • Право на породични живот и права ђетета у Републици Српској, Зборник радова са Међународног научног скупа Начела и вриједности правног система – норма и пракса, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2012;
  • Примјена међународних конвенција о правима ђетета у Босни и Херцеговини, Зборник радова са Научног скупа са међународним учешћем Актуелност и значај људских права и слобода, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2011;
  • Мирење супружника у поступку за развод брака, Правна ријеч, Бањалука, бр. 28/2011;
  • Учешће свједока у поступку сачињавања алографског тестамента, Правни живот, Београд, том II, бр. 10/2010;
  • Споразумни раскид уговора о доживотном издржавању (коауторски рад са Милицом Драгичевић), Правна ријеч, Бања Лука, бр. 24/2010;
  • Стварна надлежност за заснивање усвојења, Правна мисао, Сарајево, бр. 5-6/2010;
  • Својеручни тестамент, Анали Правног факултета Универзитета у Зеници, бр. 5, Зеница 2010.

Види јошУреди

ИзвориУреди