Домен (математика)

У математици, домен функције је скуп на коме је функција дефинисана.

Другим речима, домен функције f : A → B је скуп A. Скуп B у који се врши пресликавање назива се кодомен функције.

Слика домена (опсег функције), односно скуп

,

може бити читав кодомен B, или његов прави подскуп.

Пример уреди

На пример, нека је   дефинисана са  , где   означава скуп свих реалних бројева.

Домен ове функције је скуп   (јер функција није дефинисана за x = 4), кодомен функције је   (због дефиниције функције), а опсег је скуп позитивних реалних бројева  , као скуп на који дата функција пресликава свој домен.