Dragan R. Simić

(преусмерено са Драган Симић)

Dragan R. Simić (Medveđa, 11. novembar 1961) redovni je profesor[1] i dekan na Fakultetu političkih nauka.[2] Utemeljivač je sistematskog i obuhvatnog izučavanja amerikanistike u Srbiji. Predavač je na brojnim akademskim ustanovama u Srbiji, regionu i inostranstvu. Predsednik je Matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.[3] Takođe je predsednik i Etičkog odbora Univerziteta u Beogradu.[4] Oženjen je novinarkom Jelenom Simić sa kojom ima ćerku Unu.

Obrazovanje i stručna usavršavanjaУреди

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka 1985. godine na smeru za međunarodne odnose. Magistrirao je na istom fakultetu 1992. godine odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Shvatanje mira kod Johana Galtunga”. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Novi svetski poredak” odbranio je 1999. godine na Fakultetu političkih nauka.[5]

Usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama kao stipendista Fulbrajtovog programa o spoljnoj politici SAD na Univerzitetu Južne Karoline tokom 2003. godine pod mentorstvom čuvenog profesora međunarodnih odnosa Čarlsa Keglija (Charles W. Kegley Jr.). Učestvovao je na stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Pitsburgu (Sjedinjene Američke Države) tokom 2006. godine.[5]

U svojstvu stručnjaka, kao predstavnik fakulteta, zatim kao predstavnik Jugoslovenske lige za mir, nezavisnost i ravnopravnost naroda, a kasnije, ispred Instituta za geopolitičke studije, učestvovao na više od stotinu međunarodnih konferencija u Atini, Sofiji, Rimu, Firenci, Beču, Parizu, Berlinu, Sankt Peterburgu, Moskvi, Budimpešti, Bukureštu, Pragu, Solunu, Briselu, Varšavi, Vašingtonu, Los Anđelesu itd.[5]

KarijeraУреди

Tokom osnovnih studija profesor Dragan R. Simić pokazao je posvećenost i sklonost ka naučno-istraživačkom radu. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za istraživački rad, kao i Novembarske nagrade 1985. godine za izuzetan uspeh na osnovnim studijama. Neposredno nakon završetka osnovnih studija postaje aktivan u naučno-istraživačkoj delatnosti kroz angažman u istraživačkom timu Instituta za političke studije u Beogradu. Kao urednik izdavačke delatnosti u IIC SSO Srbije (1987–1990), uredio je preko 60 monografija, potom kao glavni i odgovorni urednik časopisa Ideje, Velike i Male edicije Ideja uredio je Izabrana dela Vilhelma Rajha u pet tomova.

Od 1993. godine učestvuje u izvođenju nastave na Fakultetu političkih nauka, gde je 2009. godine izabran u najviše predavačko zvanje – redovnog profesora. Predaje međunarodne odnose, nacionalnu i globalnu bezbednost, velike strategije i strateško mišljenje, geopolitiku, spoljnu i bezbednosnu politiku SAD i srpsko–američke odnose na matičnom i fakultetima u regionu i u inostranstvu (Crna Gora - Univerzitet Donja Gorica[6], Bosna i Hercegovina – Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Italija, Grčka, SAD...). Predaje, takođe, na Diplomatskoj akademiji „Koča Popović“ Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije[7], kao i na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u Beogradu. Profesor Dragan R. Simić je 2014. godine izabran za profesora Univerziteta Klemson, Južna Karolina, SAD, na osnovu sporazuma o saradnji Univerziteta u Beogradu Fakulteta političkih nauka (Centra za studije SAD) i Univerziteta Klemson.[8]

Objavio je i priredio veliki broj naučnih monografija i zbornika radova. Pored toga, objavio je više desetina tekstova u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima radova. Član je redakcija naučnih časopisa „Vojno delo“[9] i „Review of Internatioal Affairs“[10].

Osnivač je i direktor Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (2004). Centar za studije SAD je jedini centar te vrste u okviru jednog državnog univerziteta u regionu Jugoistočne Evrope.[11] Utemeljio je sistematsko i obuhvatno izučavanje amerikanistike u Srbiji. Pokretač je najpre specijalističkih, a potom i master akademskih studija SAD na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka. Rukovodilac je ovih studija od 2004. godine. Takođe, rukovodilac je master akademskih studija Međunarodna bezbednost na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka. Na Univerzitetu u Beogradu, u okviru Studija pri Univerzitetu, rukovodilac je i utemeljivač master programa Studije migracija, na koji je prva generacija upisana 2017. godine.[12]

Nakon uspešnog obavljanja više različitih akademskih i upravljačkih funkcija na Fakultetu (prodekan za nastavu, rukovodilac međunarodnih i evropskih doktorskih studija, član Saveta, rukovodilac više master programa...), 2015. godine je izabran za dekana Univerziteta u Beogradu - Fakulteta političkih nauka.[13] Godinu dana kasnije izabran je za predsednika Odbora za podizanje spomen obeležja ubijenom premijeru dr Zoranu Đinđiću. [14] Od 2017. godine obavlja funkciju predsednika Matičnog naučnog odbora za pravo ekonomiju i političke nauke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije[15], kao i funkciju predsednika Etičkog odbora Univerziteta u Beogradu.[4]

Članstvo u profesionalnim i strukovnim udruženjimaУреди

 • European Peace Research Association – EUPRA (1993 – do danas)
 • Jugoslovenska liga za mir, nezavisnost i ravnopravnost naroda - predsednik (2000-2004)
 • Udruženje Fulbrajtovih stipendista u Srbiji (2003 – do danas)
 • Udruženje za studije Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji - osnivač i predsednik (2007 – do danas)
 • Izvršni komitet Balkanske federacije nevladinih organizacija FE.BA.NGO (2004-2006)

Izabrana bibliografijaУреди

MonografijeУреди

 • Pozitivan mir, Akademia Nova, Beograd, 1993.
 • Poredak sveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.
 • Nauka o bezbednosti – savremeni pristupi bezbednosti, Službeni list SRJ i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002.
 • Svetska politika – međudržavni i međunarodni poredak, Svetska politika, Globalni odnosi, Čigoja štampa i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2009.
 • Rasprava o poretku, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012. (drugo izdanje)

Zbornici radovaУреди

 • Integracija Zapadnog Balkana u mrežu globalne bezbednosti, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa, Beograd, 2011.
 • Meka moć država, Udruženje za studije SAD u Srbiji i Centar za društvena istraživanja, Beograd, 2013. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i Nikolom Kosovićem)
 • Politika Sjedinjenih Američkih Država prema regionu Zapadnog Balkana i Republici Srbiji, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem)
 • Sjedinjene Američke Države i izazivači, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i MA Nikolom Jovićem)
 • Neutralnost u međunarodnim odnosima – šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske?, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2016. (zajedno sa prof. dr Dejanom Milenkovićem mr Draganom Živojinovićem)
 • Pojmovnik američkih predsedničkih izbora 2016. (The Handbook of the U. S. Presidential Elections 2016), Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, 2016. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i MA Stevanom Nedeljkovićem)

Prevodi knjigaУреди

 • Džozef S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe – uvod u teoriju i istoriju, Stubovi kulture, Beograd, 2006.
 • Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Beograd, 2009. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i mr Miljanom Filimonovićem)
 • Robert D. Šulcinger, Američka diplomatija od 1900. godine, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Beograd, 2011. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem)
 • Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, Udruženje za studije SAD u Srbiji i Čigoja, 2017. – drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i dr Miljanom Filimonovićem)

Naučni članciУреди

 • “The Evolution of Civil/Military Relations in FRY and the State Community of Serbia and Montenegro”, in: Philipp H. Fluri, Gustav E. Gustenau, Plamen I. Pantev, (Eds.), The Evolution of Civil-Military Relations in South East Europe – Continuing Democratic Reform and Adapting to the Needs of Fighting Terrorism, Physica - Verlag, Heidelberg, (2005). стр. 197-209.
 • „Još jedanput o „četiri Velike debate“ – crtice iz istorije nauke o međunarodnim odnosima“, Politička revija, Godina (XX) VII, vol. 18, br. 4/2008, pp. 1465–1484.
 • „Uzburkanost u globalnoj politici – od međudržavnog poretka do globalnog društva“, Srpska politička misao, vol. 22, br. 4, 2008, pp. 11–30.
 • „Američko strateško mišljenje na početku 21. veka“, Međunarodna politika, 2009, br. 1133, pp. 73-83.
 • „Američko - srpski odnosi“, odrednica u: Srpska enciklopedija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010, pp. 185 - 190.
 • „Od Sputnjika do Lenova: šest talasa američkog deklinizma posle Drugog svetskog rata“, u: Godišnjak FPN 2010, Godina IV, Broj 4, pp. 269-295. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem)
 • „Da li je opadanje neminovno? - Nekoliko argumenata protiv“, Srpska politička misao, vol. 32, br. 2, 2011, pp. 169–190. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem),
 • „Različita viđenja rasporeda moći u međunarodnim odnosima posle Hladnog rata“, u: Radmila Nakarada, Dragan Živojinović, Ur., Srbija u u evropskom i globalnom kontekstu, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2012, pp. 17 – 45. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem)
 • „Poredak Rimskog carstva u vreme donošenja Milanskog edikta“, u: Mirjana Prljević, (Ur.), Knjiga 2: Milanski edikt (313 – 2013.): osnov za slobodu veroispovesti i uverenja, Asocijacija nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope, Beograd, 2013, pp. 170–180.
 • „O 'sukobu civilizacija' Semjuela Hantingtona“ – dvadeset godina kasnije“, , Srpska politička misao, vol. 42, br. 4, 2013, pp. 255–272. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem)
 • Dragan R. Simić, „Savezi, savezništva i svrstavanje u međunarodnim odnosima posle Hladnog rata“, u: Dragan R. Simić, Dejan Milenković, Dragan Živojinović, Ur., Neutralnost u međunarodnim odnosima – šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske?, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2016., pp. 31 – 60. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem)
 • „Konstruktivistička teorija i koncept nacionalnog interesa“, , u: Dejan Jović, Ur., Konstruktivističke teorije međunarodnih odnosa, Fakultet političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015, pp. 177-198. (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem)

Vidi jošУреди

ReferenceУреди

 1. ^ „Редовни професори | Specializations | Факултет политичких наука | Универзитет у Београду[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 10. 11. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 2. ^ „Пословођење | Факултет политичких наука | Универзитет у Београду[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 29. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 3. ^ „Архивирана копија” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) на датум 09. 07. 2017. Приступљено 29. 10. 2017. 
 4. ^ а б „Декан Факултета политичких наука проф. др Драган Р. Симић изабран за председника Етичког одбора Универзитета у Београду | Факултет политичких наука | Универзитет у Београду[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 29. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 5. ^ а б в „Драган Симић | Факултет политичких наука | Универзитет у Београду[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 29. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 6. ^ „dr Dragan R. Simić - Humanističke studije[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 30. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 7. ^ „DIPLOMATSKA AKADEMIJA “KOČA POPOVIĆ”, OSNOVNI PROGRAM DIPLOMATSKE OBUKE ZA 2009/2010. GODINU[[Категорија:Ботовски наслови]]” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) на датум 30. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 8. ^ Belgrade Academic Program | College of Behavioral, Social and Health Sciences
 9. ^ „Архивирана копија” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) на датум 29. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017. 
 10. ^ „Review of International Affairs, A Journal of the Institute of International Politics and Economics[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 29. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 11. ^ „Научно-истраживачки центри | Факултет политичких наука | Универзитет у Београду[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 29. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 12. ^ RTS :: Beogradski univerzitet pokreće prve studije o migracijama u regionu
 13. ^ „Dnevni list Danas | Društvo[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 29. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)
 14. ^ Formiran Odbor za spomenik Đinđiću - ЈМУ Радио-телевизија Војводине[мртва веза]
 15. ^ „Декан ФПН изабран за председника Матичног научног одбора за право, економију и политичке наука | Факултет политичких наука | Универзитет у Београду[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 29. 10. 2017. Приступљено 29. 10. 2017.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)

Spoljašnje vezeУреди