Држављанство Републике Српске

Држављанство Републике Српске је дефинисано чланом 6. Устава Републике Српске у коме се каже:[1][2]

Држављани Републике Српске који има и страно држављанство, у поступку пред огранима власти Републике Српске, третира се као да има само држављанство Републике Српске.

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 6.

Став 1. члана 6. замењен је Амандманом XLVII, који гласи:

"Грађани Републике Српске имају држављанство Републике Српске."

Став 2. члана 6. замењен је Амандманом LXX, који гласи:

"Грађанин Републике Српске не може бити лишен држављанства"

[1][3]

Стицање држављанства Републике СрпскеУреди

Држављанство Републике Српске стиче се:

 • 1. пореклом,
 • 2. рођењем на територији Републике Српске,
 • 3. пријемом држављана Федерације Босне и Херцеговине у држављанство Републике Српске
 • 4. прирођењем,
 • 5. усвојенјем,
 • 6. прирођењем,
 • 7. путем међународног споразума.[4]

Стицање држављанства порекломУреди

Сходно члану 6. Закона, особа стиче држављанство Републике Српске пореклом:

1) чији су оба родитеља у тренутку рођења имали држављанство Републике Српске, без обзира на место рођења;

2) чији је један родитељ у тренутку рођења био држављананин Републике Српске и да је особа рођена на територији Републике Српске, и

3) чији је један родитељ у тренутку рођења био држављананин Републике Српске, а особа рођена у иностранству, ако би особа било без држављанства.

Ако је особа рођена у Федерацији БиХ или у иностранству чији је један родитељ у тренутку рођења био држављананин Републике Српске, а други не поседује држављанство Републике Српске или Федерације БиХ, постаће држављанин Републике Српске ако се пријави надлежном органу у Републици Српској или диполоматско-конзуларном представништву БиХ у иностранству до навршебе 23. године живота.

Стицање држављанства рођењем на територији Републике СрпскеУреди

Сходно члану 9. Закона, особа рођења на територији Републике Српске добија држављанство Републике Српске, а оба родитеља имају држављанство Федерације БиХ или један од родитеља има држављанство Федерације БиХ и пребивалиште у Републици Српској, а други родитељ без држављанства Републике Српске са одобреним привременим боравком, уколико су родитељи сагласни.

Особа рођена или нађена на територији Републике Српске, чији су родитељи без држављанства или непознати, као и особа без држављанства постаје држављанин Републике Српске.

Стицање држављанства усвајањемУреди

Сходно члану 10. Закона, усвојено малолетно дете постаће држављанин Републике Српске, имао страно држављанство или је без држављанство. Ако су усвојитељи различитог ентитетског држављанства, постаће држављанин Републике Српске, уколико се тако договоре, у супротном, дете ће постати држављанин Републике Српске, уколико захтев поднесе усвојитељ држављанин Републике Српске.

Стицање држављанства олакшаним прирођењемУреди

Сходно члану 11. Закона, особа са страним држављанством може добити држављанство ако су успуњени услови

 • 1) има 18 година живота или 16 година ако је стекао пословну способност еманципацијом;
 • 2) има одобрен сталан боравак најмање 3 године пре подношења захтева;
 • 3) да познаје језик и писмо једног од констутативних народа;
 • 4) да му није изречена мера безбедности протеривања странца или заштитна мера удаљавања из земље;
 • 5) да није осуђиван у Републици Српској за издржавање казне за кривична дела са умишљајем на дуже од 3 године у прериоду од 8 година пре подношења захтева;
 • 6) гаранција да ће му престати раније држављанство, сем ако Босна и Херцеговина потписала билатарни споразум са његовом матичном државом (нпр. Република Србија, Република Хрватска);
 • 7) да се не води кривични процес;
 • 8) да не представља безбедносну претњу БиХ и Републике Српске;
 • 9) да има обезбеђен сталан извор прихода у износу који му омугућује егзистенцију или обезбеди поуздан доказ о изворима за сопствено издржавање;
 • 10) да је измирио порезне и остале обавезе;
 • 11) да да изјаву да прихвата правни и уставни поредак БиХ и Републике Српске;
 • 12) да има важећу гаранцију за добијање држављанства БиХ и Републике Српске;

Уколико особа испуњава наведене услове, неће му се одобрити стицање држављанства прирођењем ако постоји основани разлози на сумњу да би то угрозило безбедност БиХ и Републике Српске и јавни ред и мир или није у складу са интресом БиХ и Републике Српске.

Стицање држављанства олакшаним прирођењемУреди

Сходно члану 12. Закона, супружник држављанин Републике Српске може стећи држављанство под наведеним условима:

1) да брак траје најмање 5 година и да још траје у моменту захтева;

2) има одобрен сталан боравак;

3) не представља претњу по безбедност Републике Српске и Босне и Херцеговине;

4) гаранција да ће му престати раније држављанство, сем ако Босна и Херцеговина потписала билатарни споразум са његовом матичном државом (нпр. Република Србија, Република Хрватска).

Сходно члану 13 Закона, право за стицање држављанства олакшаним прирођењем су исељеници који су се вратили, као и прва и друга генерација њихових потомака. Док супружник исељеника мора наведених у овом члану, може поднети захтев стицање држављанства прирођењем.

Дете које је млађе од 18 године стиче држављанства ако је испуњен неки од следећих услова:

1) да су оба родитеља стекли држављанство прирођењем;

2) да има одобрен привремен или сталан боравак на територији Републике Српске, а један од родитеља стекао држављанство Републике Српске прирођењем;

3) да је само један од родитеља стекао држављанство Републике Српске прирођењем, а други без држављанство или непознатог држављанства, а дете стало насељен у иностранству.

Дете који је старији од 14 година мора дати свој пристанак.

Види јошУреди

РеференцеУреди

ИзвориУреди

ЛитератураУреди

Спољашње везеУреди