Друштвено-политичке организације СФРЈ

Друштвено-политичке организације Социјалистичке Федеративне Републике Југославије су биле организације у које су се, на основу Устава СФРЈ, радни људи слободно организовали на класним социјалистичким основама и у којима су вршили своју политичку делатност, у складу с циљевима и задацима утврђеним њиховим програмом и статутом. Те организације биле су:

  • Савез синдиката Југославије (ССЈ) — настао је јануара 1945. године, када је у Југославији обновљена синдикална организација, под називом Јединствени синдикат радника и намештеника Југославије (ЈСРНЈ), а 1948. је променио назив у ССЈ. На челу синдиката налазило се Централно веће ССЈ, а поред њега је постојало још шест самосталних синдиката: Синдикат радника индустрије и рударства; Синдикат грађевинских радника; Синдикат радника пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије; Синдикат радника услужних делатности; Синдикат радника саобраћаја и веза и Синдикат радника друштвених делатности.

ЛитератураУреди

  • Мала енциклопедија „Просвета”, Београд, 1978, други том (стр. 82-83)
  • Јосип Зидар: „Речник југословенских скраћеница”, Београд, 1971.