Еклиптика је елиптична орбита по којој се Земља креће при својој револуцији око Сунца. Угао између Земљиног екватора и равни еклиптике износи 23°27‘. Пројекцију ове годишње путање видимо као привидно кретање Сунца по небеској сфери, гледано са Земље.

Еклиптика као пројекција Сунца на фону звезда
Како се све планете налазе приближно у истој равни, са Земље их видимо као колинеарне (на слици су — одозго наниже — Сатурн, Марс, Венера и Меркур)

Све планете Сунчевог система се налазе приближно у истој равни, равни еклиптике.


Кретање Меркура, Венере, Земље и Марса у равни еклиптике
Ecliptic plane top view.gif Ecliptic plane side view.gif
поглед одозго поглед са стране

Види јошУреди