Ексабит се користи као јединица мере података у рачунарству и износи било 1000 или 1024 петабита, што зависно од интерпретације може да буде:

  • 1.000.000.000.000.000.000 бита (1018, трилион) - по СИ систему
  • 1.152.921.504.606.846.976 бита (260) - по „бинарним“ умношцима (ексбибит)
Умношци бита
Одомаћена употреба и
(ређе бинарно значење)
Стандард за бинарне
префиксе по IEC 60027-2
Назив Ознака Количина Назив Ознака Количина
килобит kb 103 (210) кибибит Kibit 210
мегабит Mb 106 (220) мебибит Mibit 220
гигабит Gb 109 (230) гибибит Gibit 230
терабит Tb 1012 (240) тебибит Tibit 240
петабит Pb 1015 (250) пебибит Pibit 250
ексабит Eb 1018 (260) ексбибит Eibit 260
зетабит Zb 1021 (270) зебибит Zibit 270
јотабит Yb 1024 (280) јобибит Yibit 280
Види још: бајт, нибл, неодређеност умножака