Ендоморфизам у алгебри је хомоморфизам једне алгебарске структуре на њу саму. На пример, уколико је M алгебарска структура, и f:M → M хомоморфизам, онда је f и ендоморфизам.

Литература

уреди
  • Ayres, Frank, Schaum's Outline of Modern Abstract Algebra, McGraw-Hill; 1st edition (June 1, 1965). ISBN 9780070026551.