Епициклоида (од грч. ὲπί -на, над и грч. κυκλος-круг ) је крива, која се добија када се једна кружница котрља по другој кружници са центром у исходишту и тада произвољна тачка покретне кружнице описује епициклоиду.

Једначина епициклиде уреди

Ако фиксирана кружница има радијус  , а покретна кружница радијус   тада се епициклоида може описивати следећим једначинама:

 
 

Пошто између радијуса две кружнице постоји омер   онда се једначине могу написати као:

 
 

Ако је   целобројан онда је епициклоида затворена и има   шиљака. У случају да је   рационалан број једнак p/q тада епициклоида има p шиљака. У случају да је   ирационалан број крива се никада не затвара, па се добија бесконачан број шиљака. Епициклиоида са једним шиљком назива се кардиоида.

Доказ уреди

 

Претпоставимо да желимо да решимо положај тачке   и да   и   одговарајући углови приказани на слици. По претпоставци нема клизања између кружница, па вреди:

  тј.
 , па се добија једначина:
  и одатле
 

Са слике добија се позиција:

 
 

Литература уреди