Ерозионо језеро

Палић, еолско језеро

Ерозионо језеро је језеро формирано у удубљењима која су настала неким од ерозионих процеса. Овакав тип језера је широко распрострањен и заступљен је на свим континентима. Према типу процеса настанка ерозиона језера се деле на:

ЛитератураУреди

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд