Естрификација је хемијска реакција која се јавља између киселина (углавном карбоксилних) и алкохола (шире: једињењима која садрже хидроксилну групу) услед које настају естри. Реакција се одвија у киселој средини и приликом процеса настаје вода.[1]

CH3-COOH + CH3-CH2-OH CH3-COO-CH3-CH2 + H2O (у присуству концентроване сумпорне киселине)

Референце

уреди
  1. ^ Williams, Roger J.; Gabriel, Alton; Andrews, Roy C. (1928). „The Relation Between the Hydrolysis Equilibrium Constant of Esters and the Strengths of the Corresponding Acids”. Journal of the American Chemical Society. 50 (5): 1267—1271. doi:10.1021/ja01392a005. 

Спољашње везе

уреди