Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је стручна и референтна институција Републике Србије која се бави евалуацијом образовања и васпитања и даје препоруке за успостављање и обезбеђивање система квалитета образовања и васпитања. Кључне активности Завода су дефинисање стандарда у образовању, вредновање образовања и обука учесника у систему образовања. Седиште завода се налази у Фабрисовој улици број 10 у Београду. Вршилац дужности директора је Бранислав Ранђеловић.[1]

Оснивање и надлежност

уреди

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике Србије[2], ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.

Надлежности Завода су прописане Законом о основама система образовања и васпитања[3], у коме је у члану 22. наведено да Завод обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања. Завод обавља стручне послове који се, нарочито, односе на[4]:

 • припрему: општих и посебних стандарда постигнућа, стандарда квалитета рада установа, посебних стандарда постигнућа у основном, општем средњем и уметничком образовању и васпитању, програма завршног испита у основном и матурских испита у општем средњем и уметничком образовању и васпитању, инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању, опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком образовању и васпитању, обраду и анализу резултата испита;
 • вредновање огледа;
 • вредновање рада установа;
 • обављање међународних истраживања, националних испитивања и праћење ученичких постигнућа;
 • пружање стручне подршке Министарству просвете и науке и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде података;
 • пружање стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика, стручних препорука за прилагођавање посебних стандарда;
 • праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља;
 • друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом.

Организациона структура

уреди

За остваривање квалитета, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања систематизовано је 60 радних места. У оквиру Правилника дефинисани су послови, одговорности, овлашћења, компетенције и правни захтеви за свако радно место. У оквиру Завода постоје четири веће организационе јединице – центра[1]:

 • Центар за испите
 • Центар за осигурање квалитета рада установа
 • Центар за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове
 • Центар за образовну технологију

Види још

уреди

Референце

уреди
 1. ^ а б „О нама”. ceo.edu.rs. Приступљено 1. 11. 2016. 
 2. ^ „Службени гласник РС“, бр. 73/04
 3. ^ „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
 4. ^ „Надлежности”. ceo.edu.rs. Завод за вредновање квалитета. Приступљено 1. 11. 2016. 

Спољашње везе

уреди