Загребачке градске четврти

Градска четврт је облик месне самоуправе у граду Загребу путем које грађани судјелују у одлучивању о пословима из самоуправног делокруга Града и локалним пословима који непосредно и свакодневно утичу на њихов живот и рад. Градска четврт оснива се за подручје које представља градску, економску и друштвену цјелину, а које је повезано заједничким интересима грађана. Садашња подјела на седамнаест градских четврти установљена је Статутом града Загреба 14. децембра 1999. године. Градска четврт је правно лице које има своје органе.

Списак градских четвртиУреди

бр. Градска четврт Површина
(km²)
Становништво
(2001)
Густина
насељености
1. Доњи град 3 45.108 14956,2
2. Горњи град - Медвешчак 10 36.384 3593,5
3. Трње 7 45.267 6146,2
4. Максимир 14 49.750 3467,1
5. Пешченица - Житњак 35 58.283 1651,3
6. Нови Загреб - исток 17 65.301 3947,1
7. Нови Загреб - запад 63 48.981 782,5
8. Трешњевка - север 6 55.358 9498,6
9. Трешњевка - југ 10 67.162 6828,1
10. Чрномерец 24 38.762 1593,4
11. Горња Дубрава (Загреб) 40 61.388 1524,1
12. Доња Дубрава 11 35,944 3321,1
13. Стењевец 12 41.257 3387,3
14. Подсусед - Врапче 36 42.360 1175,1
15. Подсљеме 60 17.744 295,2
16. Сесвете 165 59.212 358,3
17. Брезовица (Загреб) 127 10.884 85,4
Укупно 641 779.145 1214,9
СесветеДоња ДубраваГорња ДубраваПешченица - ЖитњакМаксимирПодсљемеБрезовицаНови Загреб - западНови Загреб - истокТрњеСтењевецТрешњевка - југТрешњевка - северПодсусед - ВрапчеЧрномерецГорњи град - МедвешчакDonji grad 
О слици

Подела на четврти из 1999. године