Заштићено подручје

НП Фрушка гора - најстарији у Србији

Заштићено подручје је предеона целина која се одликује специфичном геолошком, биолошком или екосистемном специфичношћу и разноврсношћу. На основу међународних и општеприхваћених стандарда неко подручје се може заштити законом, што се доноси у договору са надлежним министарством и заводом. Предеоне целине је могуће повезивати са суседним целинама у другој држави.

Подела заштићених подручјаУреди

Заштићена подручја се на основу својих одлика и значаја деле у неколико посебних категорија:

Заштићена подручја у СрбијиУреди

У Републици Србији законом је заштићен велики број природних целина и добара. Проглашено је пет националних паркова, 13 паркова природе, 74 резервата природе, 28 предела изузетних одлика и 78 споменика природе. Нека од природних добара су у поступку заштите.

Спољашње везеУреди