„Шта је „значење“?“ и сродна питања већ дуже време су нека од централних у савременим филозофским расправама. Област филозофије која се бави оваквим питањима обично се назива „теорија значења“. Витгенштајн, Фреге, Квајн, Остин, Крипке, Патнам, Чомски и Расел су неки филозофилогичари) чији је рад значајан за теорију значења.