Зоогено језеро је тип акумулативног језера које настаје само у водама настањени коралима. Формирају се на прстенастим острвима — атолима, када коралске колоније преграде воду и ујезере је. Највише их има у Тихом океану, чак 314 и Индијском, око седамдесет.

Брана даброва на Вејстер крику

Овој групи језера припадају и она које даброви праве на већим рекама Америке и Евроазији, вешто заграђујући токове дрвеним бранама.

Види још уреди

Литература уреди

  • Дукић, Д. и Гавриловић Љ. (2006): Хидрологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд