Измаглица је појављивање водених капљица у ваздуху и представља облик дисперзије. Најчешће се среће када се топао влажан ваздух нагло сусретне са хладним, на пример приликом издаха.

Bombala River morning mist.jpg
Oberfallenberg 8.jpg