У фонетици и фонологији приступ слога (или почетак слога или први глас слога) јесте део слога који претходи језгру слога.

Структура слога

уреди

Слог се може поделити на приступ и риму.

У зависности од фонотактике језика, приступ се може састојати од једног сугласника или скупину сугласника. Ако слог почиње самогласником или другим слоговним сонантом, онда се може рећи да слог нема приступ.

Спољашње везе

уреди