Интерференција

Интерференција је у физици, појава узајамног утицаја таласа, чији резултат може бити њихово слабљење, појачавање или поништавање. Интерференција је веома сложен физички процес.

Интерференција се обично дешава при интеракцији таласа који су у корелацији или кохерентни, било зато што долазе из истог извора, или зато што имају исту или скоро исту фреквенцију. Ефекти интерференције се јављају код свих врста таласа, на пример, светлосни, радио, акустични и таласи водене површине.

У комуникацији, појам означава измене и сметње у поруци која путује између пошиљаоца и примаоца. У психологији, процес проактивног и ретроактивног заборављања услед жеље особе да заборави.

МеханизамУреди

 
Интерференција таласа из два тачкаста извора.

Принцип суперпозиције таласа налаже да када два или више таласа инцидирају у истој тачки, укупни отклон је једнак векторској суми отклона индивидуалних таласа. Ако врх таласа сусреће врх другог таласа исте фреквенције у истој тачки, онда величина отклона је једнака суми индивидуалних отклона – конструктивна интерференција. Ако врх једног таласа среће дољу другог таласа онда је величина отклона једнака разлици индивидуалних величина – деструктивна интерференција.

комбиновани
талас
 
талас 1
талас 2

Конструктивна интерференција Деструктивна интерференција

Конструктивна интерференција се јавља када је фазна разлика између таласа производ 2π, док се деструктивна интерференција јавља када је разлика π, 3π, 5π, итд. Ако је разлика између фаза између та два екстрема, онда је величина отклона сумираних таласа између минималне и максималне величине.

Узмимо, на пример, шта се дешава када се два идентична камена испусте у миран базен са водом на различитим местима. Сваки камен генерише циркуларни талас који се креће од тачке где је камен испуштен. Када се два таласа преклопе, коначни отклон у одређеној тачки је сума отклона индивидуалних таласа. У неким тачкама, они ће бити у фази и даваће максимални отклон. У другим тачкама, таласи ће бити у антифази и неће бити коначног отклона. Стога, делови површине ће бити стационарни — они се виде на горњој слици и десно као стационарне плаво-зелене линије које се радијално шире од центра.

ЛитератураУреди

Спољашње везеУреди