Кандела (енг. candela, лат. за свећу; симбол: cd) је једна од седам СИ основних јединица. Она је јачина светлости, у одређеном правцу, извора који емитује монохроматско зрачење фреквенције 540 × 1012 Hz и чија је јачина зрачења у том правцу 1/683 W по стерадијану.

Дата фреквенција је у видном спектру близу зелене. Људско око је најосетљивије на ову фреквенцију. На осталим фреквенцијама, потребна је већа јачина зрачења да би се постигла иста светлосна јачина, судећи према фреквенционом одговору људског ока (такозвана В-ламбда крива).

Обична свећа ствара око 1 cd, а сијалица од 100 W око 120 cd.

Историјски посматрано, кандела је била фундаментална СИ јединица. Дефинисана је у вези са зрачењем које емитује 1/60 од 1 cm² платине на својој тачки топљења. Модерна дефиниција није више фундаментална, зато што је базирана на још једној СИ јединици за снагу, вату. Трагови њене историје су, међутим, остали. Насумична (1/683) вредност је одабрана тако да се нова дефиниција тачно поклопи са старом.

СИ јединице за светлоУреди

СИ јединице за светло
Величина Јединица Ознака Напомене
Светлосна енергија или Количина светлости лумен секунда lm · s лумен секунде се понекад зову талботи
Светлосни флукс лумен или (кандела · стерадијан) lm такође зван и Светлосна снага
Јачина светлости кандела или (лумен / стерадијан) cd
Луминанција кандела / квадратни метар cd/m2
Осветљеност лукс или (лумен / квадратни метар) lx
Светлосна ефикасност лумен по вату lm/W