Катакана (片仮名 [Katakana]; буквално „делимичне кане") је јапански слоговник, једно од четири јапанска писма (остала су Хирагана, Канђи и Ромађи).

Катакана је карактеристична по кратким и геометријским потезима и најједноставније је од јапанских писама

Употреба уреди

Катакана се користи за:

  • Наглашавање, слично курзиву у српском језику.
  • Ономатопејске речи, као што је хии (ヒ [hii]) што значи „уздах”.
  • Имена животиња и врста биљака.
  • Транскрипцију речи из страних језика (званих гаираиго). На пример, телевизија се каже тереби (テレビ [terebi]). Стране речи се често пишу са средњом тачком () која раздваја речи.

Катакана уреди

Основни катакана знаци уреди

Следећа табела представља све слогове Катакане заједно са изговором према Хепбурн систему:

Сет стандардних катакана знакова (знакови обојени црвено су избачени):
ア  aа イ  iи ウ  uу エ  eе オ  oо
カ  kaка キ  kiки ク  kuку ケ  keке コ  koко キャ  kyaкја キュ  kyuкју キョ  kyoкјо
サ  saса シ shiши ス  suсу セ  seсе ソ  soсо シャ  shaша シュ  shuшу ショ  shoшу
タ taта チ chi - чи/ћи ツ tsu - цу テ te - те ト to - то チャ cha - ча/ћа チュ chu - чу/ћу チョ cho - чо/ћо
ナ na - на ニ ni - ни ヌ nu - ну ネ ne - не ノ no - но ニャ nya - ња ニュ nyu - њу ニョ nyo - њо
ハ ha - ха ヒ hi - хи フ fu - фу ヘ he - хе ホ ho - хо ヒャ hya - хја ヒュ hyu - хју ヒョ hyo - хјо
マ ma - ма ミ mi - ми ム mu - му メ me - ме モ mo - мо ミャ mya - мја ミュ myu - мју ミョ myo - мјо
ヤ ya - ја ユ yu - ју ヨ yo - јо
ラ ra - ра リ ri - ри ル ru - ру レ re - ре ロ ro - ро リャ rya - рја リュ ryu - рју リョ ryo - рјо
ワ wa - ва/уа ヰ wi - ви/уи ヱ we - ве/уе ヲ wo - во/уо
ン n - н
ガ ga - га ギ gi - ги グ gu - гу ゲ ge - ге ゴ go - го ギャ gya - гја ギュ gyu - гју ギョ gyo - гјо
ザ za - за ジ ji - ђи ズ zu - зу ゼ ze - зе ゾ zo - зо ジャ ja - ђа ジュ ju - ђу ジョ jo - ђо
ダ da - да ヂ ji - ђи ヅ zu - зу デ de - де ド do - до
バ ba - ба ビ bi - би ブ bu - бу ベ be - бе ボ bo - бо ビャ bya - бја ビュ byu - бју ビョ byo - бјо
パ pa - па ピ pi - пи プ pu - пу ペ pe - пе ポ po - по ピャ pya - пја ピュ pyu - пју ピョ pyo - пјо

Савремени катакана знаци уреди

Друга табела приказује савремене додатке катакана сету. Користе се да би приказали гласове из других језика.

イェ ye - је
ウィ wi - ви/уи ウェ we - ве/уе ウォ wo - во/уо
ヴァ va - ва ヴィ vi - ви ヴ vu - ву ヴェ ve - ве ヴォ vo - во
シェ she - ше
ジェ je - ђе
チェ che - че/ће
ティ ti - ти トゥ tu - ту
テュ tyu - тју
ディ di - ди ドゥ du - ду
デュ dyu - дју
ツァ tsa - ца ツィ tsi - ци ツェ tse - це ツォ tso - цо
ファ fa - фа フィ fi - фи フェ fe - фе フォ fo - фо
フュ fyu - фју

Катакана се такође користи за писање Аину језика; у том случају, сугласници након којих не следи самогласник се пишу са малим знаком за самогласник + у (у случају гласа ш, сугласник + и). Тако, на пример, мало プ представља глас п.

Историја уреди

 
Катакана

Катакана су развили ученици који су користили делове манјогана знакова за брзопис када су писали речи за које нису знали кинеске знакове. Тако је, на пример, ка (カ) настало од левог дела знака 加, „увећати, појачати”.

Све до серије реформи спроведених након Другог светског рата, катакана се користила за окуригана у званичним документима и често у другим контекстима.

Катакана у Уникоду уреди

У Уникоду, Катакана се налази између U+30A0 и U+30FF.

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
30A  
30B  
30C  
30D  
30E  
30F  

Види још и... уреди

Спољашње везе уреди