Катарина

женско лично име

Катарина је женско име које води порекло од грчког имена Аикатерине (Αικατερινη [Aikaterine]). Постоји више могућих корена овог имена:

  1. од грчке речи катарза (καθαρσις [katharsis]) из Аристотелове поезије, што би значило да Катарина значи „чиста, чистоћа емоција“
  2. од грчке речи Хекатарине (Εκατερινη [Hekatarinе]) која потиче од Хекатерос (Εκατερος [Hekateros]) и значи „сваки од два“ (each of the two)
  3. по грчкој богињи Хекати
  4. од грчке речи аикиа (αικια [aikia]) што значи „тортура[1]
Популарност имена Катарина