Катастарски срез

Катастарски срез је територијална јединица за катастарско класирање земљишта.

Сачињавају га више територијално повезаних катастарских општина које представљају просторну и економску цјелину са сличним природним и другим условима пољопривредне и шумске производње. Сразмјеран је територији једне или више политичких општина.

У Хрватској, катастарски срез се назива катастарски котар.

Види још уреди

Извори уреди

  • Закон о катастру Републике Српске; Службени гласник РС: 60/11