Квадар је геометријско тело омеђено са шест међусобно нормалних правоугаоних површи. Ове површи се деле на три пара међусобно наспрамних, паралелних и једнаких површи, које се могу описати са три дужине a, b и c (c је некад означено и са h). Ове три дужине се још редом зову ширина, дужина и висина квадра.

Квадар

Специјалан случај квадра коме су све ивице једнаке се зове коцка.

Формуле

уреди

Следи преглед чешће коришћених формула квадра:

Површина  
Запремина  
Мале дијагонале  
 
 
Велика дијагонала  
Полупречник описане сфере  
Угао између велике
дијагонале и базе
 

Постоји сфера максималног полупречника која може да стане у један квадар, но у општем случају ова сфера није уписана у квадар јер не додирује све његове површи. Полупречник ове сфере је једнак половини дужине најмање ивице квадра.

 

У случају коцке (a=b=c) ова сфера јесте уписана.

Спољашње везе

уреди