Квестор (домаћин)

Квестор или домаћин је био часник Сената и Народне скупштине у Краљевини Србији.

Дужност квестора је била да надгледа све што припада економском одјељењу, рачуноводству, раду сенатских односно скупштинских служитеља и добром унутрашњем и спољашњем поретку и чистоћи. Бринуо се о реду и миру на галеријама, за које је он улазнице и издавао.[1][2][3]

Квестор је имао право да учествује у претресу у Сенату односно у Народној скупштини заједно са свим осталим сенаторима односно народним посланицима. Године 1902. квестор је задржао само часничко сенаторско мјесто, али не и скупштинско.[4]

Референце уреди

  1. ^ Привремени закон о пословном реду у Сенату („Српске новине“, 30. септембар 1901)
  2. ^ Привремени закон о пословном реду у Народној скупштини („Српске новине“, 30. септембар 1901)
  3. ^ Закон о пословном реду у Сенату („Српске новине“, 31. мај 1902)
  4. ^ Закон о пословном реду у Народној скупштини („Српске новине“, 31. мај 1902)