Класификација животиња

Царство животиња (Animalia) подељено је на следеће типове (филуме или кола):


1. тип Mesozoa:

класа Dicyemida
класа Orthonectida

2. тип Placozoa

3. тип сунђери - Spongia (Porifera):

класа калкареа - Calacarea
класа хексактинелида - Hexactinellida
класа демоспонгиа - Demospongia

4. тип реброноше - Ctenophora:

класа Tentaculata
класа Nuda

5. тип жарњаци - Cnidaria

класа Hydrozoa
класа сцифомедузе (Scyphozoa)
класа корали и морске сасе (Anthozoa)

6. тип пљоснати црви - Platyhelminthes

класа трепљасти црви - Turbelaria
метиљи - Trematodes
пантљичаре - Cestodes

7. тип немертине - Nemertina (Rhynchocoela)

8. тип Gastrotricha

8. тип ротаторије - Rotatoria

9. тип Kinorhyncha

10. тип Loricifera

11. тип Cycliophora

12. тип Entoprocta

13. тип ваљкасти црви - Nematoda

14. тип Nematomorpha

15. тип Acanthocephala

16. тип чланковити црви - Annelida

класа Archiannelida
класа многочекињасти црви - Polychaeta
класа малочекињасти црви - Olygochaeta
класа пијавице - Hirudinea

17. тип мекушци - Mollusca

класа моноплакофоре - Monoplacophora
класа хитони - Polyplacophora
класа Aplacophora
класа пужеви - Gastropoda
класа Scaphopoda
класа шкољке - Bivalvia
класа главоношци - Cephalopoda

18. тип Priapulida

19. тип Sipunculida

20. тип Echiurida

21. тип Onychophora

22. тип Tardigrada

23. тип Pentastomida

24. тип зглавкари - Arthropoda

подтип трилобити - Trilobitomorpha
подтип пауколике животиње - Chelicerata
класа меростомате - Merostomata
класа пикногониде - Pycnogonida
класа арахниде - Arachnida
ред скорпије - Scorpiones
ред псеудоскорпије - Pseudoscorpiones
ред Solpugida
ред Palpigradi
ред Uropigi
ред Amblypigi
ред пауци - Araneae
ред Ricinulei
ред косци - Opiliones
ред крпељи - Acarina
подтип ракови - Crustacea:
класа Remipedia
класа Cephalocarida
класа Branchiopoda
калса Ostracoda
класа Copepoda
класа Branchiura
класа Cirripedia
класа Malacostraca
подтип Uniramia
класа стоноге - Myriapoda
класа инсекти - Insecta:
поткласа бескрилни инсекти - Apterygota
поткласа крилати инсекти - Pterygota

25. тип потковичасти црви (Phoronida)

26. тип морске маховине (Bryozoa)

27. тип шкољке светиљке (Brachiopoda)

28. тип бодљокошци - Echinodermata

класа морски јежеви - Echinoidea
класа морске звезде - Asteroidea
класа морске змијуљице - Ophiuroidea
класа морски краставци - Holothurioidea
класа морски кринови - Crinoidea

29. тип стакласти црви (Chaetognatha)

30. тип брадати црви (Pogonophora)

31. тип полухордати - Hemihordata

32. тип хордати - Chordata:

подтип плашташи - Tunicata
подтип копљаши - Cephalochordata


подтип кичмењаци - Vertebrata:


Види јошУреди

ЛитератураУреди

  • Ђоровић Ана, Калезић, М: Морфологија хордата. Биолошки факултет, Београд
  • Калезић, М: Основи морфологије кичмењака, ЗУНС, Београд, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Све животиње света, ИРО Вук Караџић, Београд, 1986.
  • Петров Бригита, Радовић, И, Миличић Драгана, Петров И: Општа и систематска зоологија (практикум са радном свеском), Биолошки факултет, Београд, 2000
  • Петров Бригита: Скрипта за студенте молекуларне биологије
  • Петров, И: Сакупљање, препаровање и чување инсеката у збиркама, Биолошки факултет, Београд, 2000.
  • Радовић, И, Петров, Бригита: Разноврсност живота 1 - структура и функција, Биолошки факултет Београд и Stylos Нови Сад, Београд, 2001.
  • Ратајац, Ружица: Зоологија за студенте Пољопривредног факултета, ПМФ у Новом Саду и МП Stylos Нови Сад, 1995.