Класификација земљишта

Класификација земљишта подразумијева разврставаље земљишта која се јављају у природи према одређеним заједничким својствима. Класификациони систем има шест категорија таксономских јединица, то су ред, класа, тип, подтип, варијетет и форма.

Историјски развојУреди

 • фаза емиријске поделе - подела земљишта по основним својствима земљишта
 • геолошка фаза - где се сматрало да је земљиште површински слој литосфере
 • агрохемијска фаза - везана је за појаву капитализма
 • генетска фаза - везана је за истраживања Докучајева
 • савремена фаза - садашњи развој земљишта

Аутоморфна земљиштаУреди

Ред аутоморфних земљишта има пет класа:

 • Елувијално-илувијална земљишта:
  • Лувисол или илимеризовано земљиште
  • Подзол
  • Смеђе подзоласто земљите или бруниподзол
 • Антропогена земљишта:
  • Ригосол
  • Хортисол
  • Депосол

Хидроморфна земљиштаУреди

Ред хидроморфних земљита има шест класа:

 • Епиглејна земљишта:
  • Псеудоглеј
  • Станоглеј
 • Глејна земљитша:
  • Мочварно-глејно земљиште или еуглеј
  • Ритска црница или хумоглеј
  • Псеудоглејни глеј
 • Тресетна земљишта или хистосол:
  • Ниски тресет
  • Високи тресет
  • Прелазни тресет
 • Антропогена хидроморфна земљишта:
  • Риголовано тресетно земљиште
  • Пиринчана земљишта
  • Хидромелиорисано земљитше

Халоморфна земљиштаУреди

Ред халоморфних земљита има три класе:

 • Деалкализована земљишта:

Субаквална земљиштаУреди

Спадају у двије групе:

 • Неразвијена: протопедон
 • Развијена: гитја, дај и сапропел

ЛитератураУреди

 • Проф. др. Н. С. Миљковић, Нови Сад, Основи педологије (1996)

Види јошУреди