Класична политичка економија

Класична политичка економија везује се за економску мисао у Енглеској, која започиње Вилијемом Петијем (W. Petty 1623-1687), наставља преко Адама Смита (A. Smith 1723-1790), а завршава Дејвидом Рикардом (D. Ricardo 1772-1823). Највише се развила у време индустријске револуције, односно у доба либералног капитализма (средина 17. века до половине 19. века) Концепција лесе фер (нека иде све својим током) испољава неповерење према владиној и државној интервенцији. Представници класичне политичке економије су разрадили теорију радне вредности, по којој једино рад у материјалној производњи ствара богатство народа.

Допринос класичне политичке економије је и у томе што су пренели економска истраживања из области промета у област производње, истакли и разрадили питање вредности робе и расподеле нађу члановима друштва.