Климатски елементи

Климатски елементи имају променљиве вредности јер зависе од низа појава и процеса у атмосфери. За осматрање су од највећег значаја њихове средње и екстремне (минимум и максимум) вредности. Најважнији климатски елементи су:

Снежни покривач, један од основних климатских елемената

Осим ових главних елемената могу се издвојити још неки мање важни:

Литература

уреди
  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд
  • Дукић, Душан (2006): Климатологија, Географски факултет, Београд