Клистрон је специјална електронска цијев која се користи као осцилатор, појачавач, и умножавач фреквенција у области центиметарских и дециметарских таласа. Рад им се заснива на брзинској модулацији електрона.

Клистрон велике снаге.

Дворезонаторски клистронски појачавач се састоји од електронског топа за емисију, фокусирање и убрзавање снопа електрона, колектора (аноде) на коју падају електрони и два пара решетки, по један пар у саставу сваког шупљег резонатора.

Рад уреди

Ако нема сигнала доведеног на улазни шупљи резонатор, густина електрона је равномјерна по цијелој дужини снопа. Кад се доведе корисни сигнал ВВФ на улазни резонатор и његове решетке, мијења се кинетичка енергија електрона који пролијећу кроз решетке. Тиме се они наизмјенично убрзавају и успоравају, чиме се постиже њихово згушњавање у одређеним областима електронског снопа.

Решетке излазног резонатора се постављају на таквом растојању од решетки улазног резонатора да у њих улазе најгушће групе електрона. Ако је излазни резонатор подешен на фреквенцију проласка згуснутих група електрона, у њему ће се стварати појачане осцилације. Електрони тада предају своју кинетичку енергију излазном резонатору, и успорени падају на колектор (аноду).

 
Блок-шема дворезонаторског клистрона.

Примјена уреди

Данас се углавном користе као појачавачи врло високих фреквенција (ВВФ) у радарима, комуникационим уређајима, и у акцелераторима.

Литература уреди

  • Основи електронике, Радио-предајници и радио-пријемници, Државни секретаријат за народну одбрану, Београд, 1967.