Кодификација (лингвистика)

Кодификација (из латинског codex, стабло дрвета, дрвена табла, књига, зборник закона) означава запис или систематизацију. Кодификација књижевног језика је у лингвистици фиксирање и утврђивање норме књижевног језика (у нормативним граматикама, речницима и тако даље).

Језичка кодификација има два аспекта: дескрипцију (фиксирање) и прескрипцију (утврђивање) језичке норме. Који је од њих доминантнији, односно да ли лингвистика треба више утврђивати или описивати, одувек је било питање стручних и јавних дискусија.

Кодификација и регулација у свету уреди

За неке језике постоје централни регулаторни органи, чије препоруке се сматрају за обавезујуће. Овде се, на пример, убрајају француски (Académie française), шпански (Asociación de Academias de la Lengua Española – асоциација, која удружује академије посебних земаља), пољски (Rada Języka Polskiego).

С друге стране, на пример, за енглески језик такав ауторитет не постоји. Поједине институције објављују своје језичке речнике (Oxford English Dictionary, Merriam-Webster итд) и граматике. Поред тога, постоје стилски приручници (енглески style guide или style manual), који садрже препоруке које се тичу писања великог слова, дијакритичких знакова итд.

Узус, норма и кодификација уреди

Узус је скуп језичких средстава која су у употреби језичке заједнице.

Језичка норма је скуп језичких средстава која се у језичкој заједници редовно употребљавају и сматрају за обавезујућа. Књижевна норма је традиционално критеријум језичке исправности. Ствара се постепено, мења се веома споро, али није непроменљива. Тиче се правописа, изговора и морфологије. Норма се уређује кодификацијом и индивидуалним и колективним узусом говорника језика.

Књижевна норма је предмет радова лингвиста; помоћу кодификације могу да одлучују које варијанте припадају књижевној норми, а које не.

Кодификација обухвата научно знање и утврђује објективну норму која постоји у језичким приручницима (у речницима, граматикама, правописним и правилима изговора). Подржава и развојне тенденције, на пример, искључује дублете, развојне варијанте.