10.000 измена
За одличан посао у претходном периоду
Општа споменица
Доделио:
Lotom